اعضاء هیئت مدیره بیمه پارسیان

اعضاء هیئت مدیره بیمه پارسیان

هادی اویارحسین نایب رییس هیات مدیره و مدیر عامل بیمه پارسیان

  ریاست هیئت مدیره ومدیرعامل شركت بیمه دانا   عضوهیئت...

هادی اویار حسین

مدير عامل
كورش پرويزيان رئيس هيئت مديره بیمه پارسیان

  مدیرعامل بانك پارسیان از سال ١٣٩٣ تاكنون   مدیرعامل...

كورش پرویزیان

رئیس هیئت مدیره

عضو هیأت مدیره و معاون مدیرعامل در برنامه ریزی و...

نادر صفاجو

عضو موظف هيئت مديره
علی مدرسی نیا عضو هیئت مدیره بیمه پارسیان

معاون مالی و اداری شرکت سرمایه گذاری تدبیر،‌ از سال...

علی مدرسی نیا یزدی

عضو هيئت مديره

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت پارسیس کیش از...

محمود تدین

عضو هيئت مديره
هادی اویارحسین نایب رییس هیات مدیره و مدیر عامل بیمه پارسیان

هادی اویار حسین

Position: مدير عامل
Phone: 8259
Email: oyarhossein@parsianinsurance.com

  ریاست هیئت مدیره ومدیرعامل شركت بیمه دانا
  عضوهیئت مدیره ومعاون فنی شركت بیمه البرز
  عضو هیئت مدیره غیرموظف شركت بیمه صادرات و سرمایه‌گذاری
  عضو هیئت مدیره غیرموظف بیمه اتكایی امین
  رئیس هیئت مدیره بیمه امید
  عضو هیئت مدیره شركت سرمایه‌گذاری صنعت بیمه
  عضو هیئت مدیره و معاون بازرگانی شرکت‌های گروه دارویی سازمان صنایع ملی ایران

كورش پرويزيان رئيس هيئت مديره بیمه پارسیان

كورش پرویزیان

Position: رئیس هیئت مدیره
Phone: 8259
Email: parvizian@parsianinsurance.com

  مدیرعامل بانك پارسیان از سال ١٣٩٣ تاكنون
  مدیرعامل بانك سینا از سال ١٣٩٢ تا ١٣٩٣
  مشاور عالی رئیس كل بانك مركزی،‌عضو شورای پول و اعتبار و رئیس موسسه عالی بانكداری از سال ١٣٨٩ تا ١٣٩٢
  عضو غیرموظف هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران از سال ١٣٨٨ تا ١٣٩۰
  مدیرعامل بانك توسعه صادرات از سال ١٣٨۶ تا ١٣٨٩
  عضو هیات علمی دانشگاه شاهد از سال ١٣٨۴ تا ١٣٨۶

نادر صفاجو

Position: عضو موظف هيئت مديره
Phone: 8259
Email: safajoo@parsianinsurance.com

عضو هیأت مدیره و معاون مدیرعامل در برنامه ریزی و توسعه بازار از سال 1402
عضو هیأت مدیره و معاون مدیرعامل در بیمه های اشخاص و مسئولیت از سال 1397 تا 1402
عضو هیأت مدیره و معاون برنامه ریزی و اقتصادی از سال 1393 تا 1397
رئیس هیات مدیره شركت یاری رسان پارسیان (سهامی خاص) 1397
عضو كمیته حسابرسی شركت سرمایه‌گذاری صنعت بیمه(سهامی عام) 1392
نایب رئیس هیات مدیره شركت كارگزاری بورس فیروزه آسیا 1391
مدیر بیمه‌های عمر و پس‌انداز شركت بیمه آسیا(سهامی عام) 1390
عضو هیات مدیره شركت ساختمانی مهر فیروز آسیا(سهامی خاص) 1389
مدیر سرمایه‌گذاری و بودجه شركت بیمه آسیا(سهامی عام) 1388
مدیر حسابرسی داخلی شركت بورس اوراق بهادار تهران 1387
مدیر آماده‌سازی سهام و امور بازار سازمان خصوصی سازی 1386
معاون مدیركل امور شركت‌ها و خصوصی سازی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور 1383
رییس گروه مطالعات و برنامه‌ریزی كشوری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور 1380

علی مدرسی نیا عضو هیئت مدیره بیمه پارسیان

علی مدرسی نیا یزدی

Position: عضو هيئت مديره
Phone: 8259
Email: modarresi@parsianinsurance.com

معاون مالی و اداری شرکت سرمایه گذاری تدبیر،‌ از سال 1387 تا کنون
معاون مالی و اقتصادی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان،‌ از سال 1385 تا سال 1387
معاون مالی و اداری شرکت بین المللی توسعه ساختمان،‌ از سال 1383 تا سال 1385
مدیر حسابرسی موسسه حسابرسی مفید راهبر، از سال 1382 تا سال 1383
معاون پشتیبانی شرکت توسعه خودرو کار،‌ از سال 1381 و 1382
معاون مالی مدیرعامل شرکت ایران خودرو دیزل(خاور سابق)،‌ از سال 1374 و 1381
مدیر حسابرسی موسسه حسابرسی جامع نگر،‌ از سال 1369 تا 1374
مدیر مالی و اداری گروه معادن سنگ های ساختمانی،از سال 1367 تا سال 1369

محمود تدین

Position: عضو هيئت مديره
Phone: 8259
Email: tadayon@parsianinsurance.com

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت پارسیس کیش از سال 94 تا کنون
عضو هیئت مدیره شرکت پارسیس کیش از سال 93 تا سال 94
سرپرست شرکت گروه راهبران اقتصادی آرمان از سال 92 تا سال 93
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت بیمه معلم از سال 91 تا سال 91
قائم مقام مدیر عامل و عضو هیئت مدیره گروه راهبران اقتصادی آرمان از سال 89 تا سال 91
مدیر عامل گروه راهبران اقتصادی آرمان از سال 87 تا سال 89
مدیریت سرمایه گذاری و اقتصادی سازمان اقتصادی کوثر از سال 85 تا سال 87
معاون پشتیبانی و تامین منابع شرکت صندوق ذخیره فرهنگیان از سال 76 تا سال 85
کارشناس شرکت سازمان مدیریت صنعتی از سال 65 تا سال 69

 
چارت سازمانی بیمه پارسیان