بیمه شکست ماشین آلات بیمه پارسیان

کارخانجات و بطور کلی هر دستگاهی که در مجموعه تاسیسات کار می کند ممکن است در اثر عواملی مانند نقص فنی، خطای انسانی در هنگام بهره برداری و یا عامل خارجی آسیب ببیند و نیازمند تعمیر و یا تعویض گردد، هزینه این موارد باضافه مواد اولیه که در اثر شکست ماشین از بین رفته و همچنین کارهای ساختمانی و مواد اولیه که آسیب دیده است از محل بیمه نامه قابل جبران می باشند.

بیمه شکست ماشین آلات بیمه پارسیان

 اين بيمه نامه براي ماشين آلات نصب شده در خطوط توليد كارخانجات صنعتي و توليدي صادر مي شود و در آن، خسارت هاي وارده ناشي از عيوب فني ماشين آلات و تاسيسات را جبران مي نمايد.

در بیمه شکست ماشین آلات پارسیان که یک بیمه نامه تمام خطر می باشد خسارات فیزیکی و غیر قابل پیش بینی و ناشی از حادثه که در طول مدت بیمه اتفاق افتاده باشند پرداخت می شوند. آنچه که در بیمه شکست ماشین آلات اهمیت دارد مدیریت، تعمیرات و نگهداری و بازرسی توسط بهره بردار و سیستم ایمنی و آتش نشانی می باشد.

در بیمه شکست ماشین آلات پارسیان هزینه جایگزینی ماشین آلات و یا تاسیسات تحت پوشش قرار می گیرد، بنابراین مواردی مانند هزینه حمل، حقوق و عوارض گمرکی، هزینه نصب و کارهای ساختمانی نیز قابل بیمه شدن می باشد. باید توجه داشت که این بیمه نامه هزینه تعمیر و نگهداری را جبران نمی کند بلکه یک بیمه حادثه ای بوده و کیفیت سیستم تعمیر و نگهداری در ارزیابی ریسک مؤثر می باشد.