بیمه عدم النفع ناشی از شکست ماشین آلات

بیمه شکست ماشین آلات خسارت فیزیکی وارد به ماشین و تاسیسات کارخانه را جبران میکند...

بیمه‌نامه عیوب اساسی و پنهان ساختمان های مسکونی

با توجه به وجود برخی ساخت و سازهای غیر استاندارد و متعاقباً ریزش جزئی یا...

بیمه تمام خطر ماشین آلات و تجهیزات پیمانكاری بیمه پارسیان

این بیمه نامه که بعضاً Contractor’s Machinery & Equipment C.P.E نیز نامیده می شود، ابزار...

بیمه فساد کالا در سردخانه ها بیمه پارسیان

سردخانه که یک کارخانه و در مقیاس بزرگتر شبیه یک فریزر می باشد و به...

بیمه عدم النفع ناشی از تاخیر در بهره برداری بیمه پارسیان

  این بیمه نامه را صاحبکار اخذ می نماید در حقیقت بیمه نامه های مذکور...

بیمه شکست ماشین آلات بیمه پارسیان

کارخانجات و بطور کلی هر دستگاهی که در مجموعه تاسیسات کار می کند ممکن است...

بیمه سازه های تکمیل شده بیمه پارسیان

این بیمه نامه بیمه خطرات معین بوده و برای سازه هائی مانند پل، راه، ساختمان،...

بیمه تمام خطر پیمانکاران بیمه پارسیان

این بیمه نامه کلیه خطراتی که بیمه گزار را تهدید می کند و در...

بیمه تمام خطر نصب بیمه پارسیان

مفاهیم پایه و اصلی در پوشش های ارایه شده در این نوع بیمه نامه کاملاً...

بیمه تجهیزات الكترونیكی بیمه پارسیان

رایانه، تجهیزات مهندسی، پزشکی و فیلمبرداری که از نظر وزن و حجم ممکن است در...

بیمه بویلر و مخازن تحت فشار بیمه پارسیان

استفاده از بخار در صنایع موجبات انفجار بویلر و خسارت به اشخاص ثالث اعم از...