بیمه عمر ساده زمانی بیمه پارسیان

ما همواره نگران وضعیت خانواده خود هستیم و برای بهبود شرایط زندگی آنها تلاش می‌كنیم. مطمئنا زندگی بدون بیم و هراس لذت بیشتری خواهد داشت، اما خطرات و حوادث، بخش جدایی ناپذیر زندگی ماست. پس باید برای كاهش تبعات این خطرات و حوادث چاره‌ای اندیشید. همه ما بارها به كیفیت زندگی و سرنوشت خانواده خود، در صورتی كه ما را از دست بدهند، فكر كرده‌ایم. آیا برای كاهش این نگرانی‌ها راه حلی وجود دارد؟

بیمه عمر ساده زمانی بیمه پارسیان

بیمه عمر ساده چیست؟

در ابتدا شما بر اساس نیازها و نحوه زندگی خود، تعیین می‌كنید كه در صورت بروز اتفاقی ناگوار، خانواده‌تان به چه میزان تامین مالی نیازمندند. سپس تصمیم می‌گیرید كه تا چه مدت می‌خواهید از این پوشش برخوردار باشید. با خرید یك بیمه‌نامه عمر ساده ، سرمایه‌ای را برای تامین مالی خانواده برای مدت معینی بین 5 تا 15 سال تعیین می‌كنید. در صورت وقوع فوت در خلال مدت تعیین شده، بلافاصله سرمایه بیمه به كسانی كه از قبل تعیین كرده‌اید پرداخت خواهد شد. در واقع در این بیمه‌نامه، اطمینان خاطر مهمترین چیزی است كه با پرداخت حق‌بیمه بدست می‌آورید. در مقایسه با تعهد شركت بیمه، شما حق بیمه ناچیزی می‌پردازید. این بیمه‌نامه، كمترین حق بیمه را در مقابل ارائه پوشش خطر فوت دارد. ضمنا نحوه پرداخت این حق بیمه به انتخاب شما می‌تواند به دو صورت سالانه و یكجا باشد.

ویژگی های بیمه نامه عمر ساده زمانی:

 • تعیین سرمایه فوت از 50میلیون ریال تا 600میلیون ریال
 • استفاده از مزایای این پوشش از سن 15 تا 65 سالگی
 • بهره‌مندی از پوشش‌ بیمه‌ای از 5 تا 15سال. البته مجموع سن بیمه شده و مدت بیمه نامه نباید از 70سال بیشتر باشد.
 • تعیین سرمایه بیمه نامه و حق بیمه به صورت ثابت یا افزایشی (10% افزایش سالانه)

مزایای بیمه عمر ساده:

 • پرداخت سرمایه در صورت فوت بیمه‌شده به هر علت
 • امكان افزایش سرمایه به میزان 10% در سال
 • پرداخت سرمایه به صورت مستمری
 • معافیت مالیاتی و معافیت از قوانین انحصار وراثت
 • این بیمه نامه هیچ گونه پوشش اضافه‌ای ندارد.
  به عنوان مثال میزان حق‌بیمه این نوع بیمه‌نامه عبارتند از:
بیمه عمر ساده زمانی با سرمایه ثابت:

برای افرادی با سنین 30، 40 و 50 سال و قراردادهایی با طول مدت 5، 10 و 15 سال با سرمایه 10میلیون ریال جدول زیر حق بیمه‌های یكجا و سالانه را برای بیمه عمر ساده با سرمایه ثابت نشان می‌دهد.

 حق‌بيمه‌های بيمه عمر ساده به ريال
مدت بيمه‌نامه    
 5 سال    10 سال   15 سال
  يكجا سالانه يكجا سالانه يكجا سالانه 
  سن بيمه‌شده
 3094,66643,323135,84545,241 188,95048,291
 40149,44460,176236,40566,106355,02774,664
 50309,604109,940513,784124,958767,783142,772

مثلا، شخص 30 ساله ای كه برای مدت 15 سال خود را در قبال سرمایه 20 میـلیون ریال بیمه عمـر با سرمایه ثابت میكـند، باید حق بیمـه سالانه‌ای معادل 96.582 ریال در ابتدای هر سال به بیمه‌گر بپردازد. پس از پرداخت اولین قسط حق بیمه توسط بیمه‌گذار، تعهدات بیمه‌گر جاری می‌شود.

بیمه عمر ساده با سرمایه افزایشی:

برای افرادی با سنین 30، 40 و 50 سال و قراردادهایی با طول مدت 5، 10 و 15 سال با سرمایه 10میلیون ریال جدول زیر حق بیمه‌های یكجا و سال اول را نشان می‌دهد.

 حق‌بيمه‌های بيمه
مدت بيمه‌نامه    
 5 سال    10 سال   15 سال
  يكجا سال اول يكجا سال اول يكجا سال اول
  سن بيمه‌شده
 30 ساله107,53143,495187,21946,114336,70051,117
 40 ساله174,40560,814763,631131,851680,75082,903
 50 ساله367,742111,440343,37768,8651,475,161160,522

مثلا، حق بيمه يكجاي شخص 30 ساله اي كه براي مدت 10 سال خود را در قبال سرمايه 20 ميـليون ريال بيمه عمـر ساده زمانـي با سرمايه افزايشي 10% مي‌كـند، 374.438 ريال و حق بيمـه سال اول وي 92.228 ريال است.