بیمه عدم النفع ناشی از شکست ماشین آلات

بیمه عدم النفع ناشی از شکست ماشین آلات بیمه پارسیان
بیمه شکست ماشین آلات خسارت فیزیکی وارد به ماشین و تاسیسات کارخانه را جبران میکند و کلیه هزینه های جایگزینی قابل بیمه شدن می باشند . جایگزینی ماشین خسارت دیده زمان بر می باشد و اگر در یک خط تولید دستگاهی از کار بیافتد بقیه خط تولید نیز قابل بهره برداری نیست بنابراین صاحب کار ضرر و زیان مالی ناشی از عدم تولید را نیز متحمل می شود. در این مدت صاحبكار هزینه های جاری ، حقوق کارکنان ، بهره وام و مانند اینها را متحمل شده باضافه اینکه سودی عاید صاحب کار نمیشود

بیمه عدم النفع ناشی از شکست ماشین آلات

با توجه به اينكه پروژه هاي مهندسي پس از اتمام عمليات اجرايي و در دوره بهره برداري نيز در معرض حوادث طبيعي قرار دارند، در اين بيمه نامه، سازه هايي مانند سد، پل،‌ تونل، راه، اسكله كه در حال بهره برداري مي‌باشند در برابر خطراتي مانند سيل، طغيان آب، زلزله، ‌نشست زمين، آتش سوزي، انفجار، طوفان، سرما و يخبندان و … تحت پوشش قرار مي گيرند.

بیمه شکست ماشین آلات خسارت فیزیکی وارد به ماشین و تاسیسات کارخانه را جبران میکند و کلیه هزینه های جایگزینی قابل بیمه شدن می باشند . جایگزینی ماشین خسارت دیده زمان بر می باشد و اگر در یک خط تولید دستگاهی از کار بیافتد بقیه خط تولید نیز قابل بهره برداری نیست بنابراین صاحب کار ضرر و زیان مالی ناشی از عدم تولید را نیز متحمل می شود.

در این مدت صاحبكار هزینه های جاری ، حقوق کارکنان ، بهره وام و مانند اینها را متحمل شده و سودی عاید صاحب کار نمیشود

بیمه عدم النفع ناشی از شکست ماشین آلات ضرر و زیان مالی ناشی از عدم تولید را برای خطراتی که در بیمه شکست ماشین آلات قابل بیمه شدن می باشد جبران می نماید بنابراین هر چند که بیمه شکست ماشین آلات پیش نیاز بیمه عدم النفع نمیباشد ولی قاعدتاً اخذ بیمه شکست ماشین آلات قبل از بیمه عدم النفع منطقی تر می باشد . بیمه عدم النفع ضرر و زیان ناشی از عدم تولید حوادثی را می پردازد که در بیمه شکست ماشین آلات قابل بیمه شدن می باشند . آمار خسارتهای وارده در کارخانجات نشان می دهد که در بسیاری از موارد خسارت عدم النفع به مراتب بیشتر از خسارت فیزیکی وارده به ماشین آلات و تاسیسات می باشد بنابراین اخذ این بیمه نامه همراه با بیمه شکست ماشین آلات توصیه می گردد.