بیمه مسئولیت عمومی در قبال اشخاص ثالث بیمه پارسیان

بر اساس ماده 616 قانون مجازات اسلامی در صورتی که فردی به واسطه بی احتیاطی، بی مبالاتی و یا عدم مهارت کافی باعث فوت، نقص عضو و یا خسارات مالی به شخص دیگر گردد، محکوم به جبران خسارت خواهد بود. بر همین اساس در مواردی که امکان آسیب رساندن به اشخاص ثالث (به غیر از کارکنان و افراد مرتبط با حرفه یا فعالیت کارفرما) در حین انجام کار وجود داشته باشد، بیمه مسئولیت مدنی عمومی این خسارات را جبران خواهد نمود. از جمله موارد این بیمه می­توان به راه ­سازی، پل­سازی، آب­رسانی، گازرسانی، برق­رسانی، مترو، تونل و معادن، نصب داربست، نگهداری شبکه روشنایی، ساخت مخازن نفتی و بتنی، مالکیت دکل یا آنتن مخابراتی و مدیریت کارخانجات در قبال بازدیدکنندگان و… اشاره نمود.

بیمه مسئولیت عمومی در قبال اشخاص ثالث بیمه پارسیان

 • بیمه مسئولیت مدنی دارندگان و نصابان تابلوهای تبلیغاتی در قبال اشخاص ثالث:

در این بیمه‌نامه خسارات جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث ناشی از سقوط و یا شکستن تابلو، در صورت احراز مسئولیت بیمه‌گزار جبران خواهد شد.

 • بیمه مسئولیت مدنی دارندگان ماشین آلات راه سازی، کشاورزی و ساختمانی در قبال اشخاص ثالث:

دارندگان ماشین آلات راه سازی، ساختمانی و کشاورزی با خرید این بیمه‌نامه می توانند خسارات جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث که ناشی از مسئولیت آن‌ها باشد را در محدوده مکانی تحت پوشش بیمه جبران نمایند.

 • بیمه‌مسئولیت‌مدنی جامع شهرداری‌ها، دهیاری‌هاو شهرک‌های صنعتی در قبال شهروندان، روستائیان و اشخاص‌ثالث:

این بیمه‌نامه جبران خسارت جانی و مالی وارد به شهروندان و روستائیان که ناشی از قصور یا سهل انگاری شهردار، دهیار یا کارکنان آنان باشد را پوشش می دهد.

 • بیمه مسئولیت مدنی ناشی از آتش سوزی:

این بیمه‌نامه عبارت است از بیمه مسئولیت مدنی بیمه‌گزار در قبال اشخاص ثالث بدین معنا كه چنانچه در نتیجه قصور و یا اهمال غیر عمدی بیمه‌گزار در جریان وقوع آتش‌سوزی، انفجار و ترکیدگی لوله آب (درصورت خرید این پوشش)، خسارتی به اشخاص ثالث وارد آورند و بیمه‌گزار بر اساس رای مراجع قضایی مسئول جبران خسارت شناخته گردد، بیمه‌گر پس از احراز مسئولیت بیمه‌گزار مطابق با شرایط و مفاد بیمه‌نامه، حداكثر تا سقف تعهدات مندرج در بیمه‌نامه نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود.

 • بیمه مسئولیت مدنی جایگاه‌داران سوخت در قبال مراجعین و اشخاص ثالث:

جایگاه‌داران سوخت می‌توانند با خرید این بیمه نامه، مسئولیت خود را در قبال خسارات جانی و مالی وارده به مراجعین و اشخاص ثالث ناشی از حوادثی از قبیل آتش‌سوزی و انفجار در هنگام ســوخت‌گیری را تحت پوشش بیمه قرار دهند.

 • بیمه مسئولیت مدنی مدیر یا هیات مدیره ساختمان‌های مسکونی، اداری و تجاری در قبال ساکنین و اشخاص‌ثالث:

این بیمه‌نامه مسئولیت مدنی مدیر و یا هیات مدیره ساختمانهای مسکونی، اداری و تجاری را در قبال خسارت جانی و مالی وارد به ساکنین، مراجعین و اشخاص ثالث ناشی از حوادث بوقوع پیوسته در مشاعات ساختمان در صورت احراز مسئولیت آنان تحت پوشش بیمه قرار می دهد.

 • بیمه مسئولیت مدنی هیات‌های عزاداری، متولیان مساجد و امامزاده‌ها در قبال اشخاص ثالث:

این بیمه‌نامه مسئولیت مدنی متولیان اماکن مذهبی و هیات های عزاداری را در قبال عزاداران، نمازگزاران، خدام و اعضای هیأت امنا و کلیه کسانی که برای انجام هر کاری اعم از نصب داربست، آشپزی و … به مسجد و یا هیات مراجعه می‌کنند و در بخش­ های مختلف از مسـاجد، امامزاده ها ، هیات‌های عزاداری و اماکن وابســته آنها از جمله وضــوخانه، سرویس بهداشتی ، آشپزخانه، حیاط و کتابخانه دچار خسارت جانی می­گردند را تحت پوشش قرار می­دهد.

 • بیمه مسئولیت مدنی دارندگان رستوران‌ها و سالن‌های پذیرایی در قبال اشخاص ثالث :

در این بیمه‌نامه مســئولیت مدنی بیمه‌گزار در قبال خسارت جانی وارد به مراجعین و مهمانان، در زمان حضور در رســتوران یا ســالن پذیرایی را تحت پوشش قرار می­دهد.

 • بیمه مسئولیت مدنی دارندگان سالن‌های همایش و مراکز نمایش روباز در قبال مراجعین :

در این بیمه‌نامه مسـئولیت مدنی بیمه‌گزار در قبال خسـارات جانی وارد به تماشـاگران در مراکز نمایش (سـینما/ تئاتر/ سالن همایش/ کنسرت موسیقی) تحت پوشش قرار می‌گیرد.

 • بیمه مسئولیت مدنی دارندگان قایق­های موتوری، پارویی، پدالی و جت اسکی در قبال استفاده كنندگان و اشخاص ثالث:

در این بیمه‌نامه خسارت جانی ناشی از مسئولیت مدنی بیمه‌گزار اعم از فوت، نقص عضو و هزینه پزشکی در قبال استفاده کنندگان از قایق­ های موتوری، پارویی، پدالی و جت اسکی و بر اساس ظرفیت مورد بیمه تحت پوشش قرار می­گیرند.

 • بیمه مسئولیت مدنی نصابان، دارندگان و سرویس‌کاران آسانسور، پله‌برقی و پیاده‌روی متحرک در قبال استفاده‌کنندگان:

در این بیمه‌نامه خسارت جانی ناشی از مسئولیت مدنی بیمه‌گزار اعم از فوت، نقص عضو و هزینه پزشکی در قبال استفاده کنندگان از آسانسور /پله برقی و پیاده روی متحرک تحت پوشش قرار می گیرند. چنانچه مورد بیمه آسانسور باربر و خودرو بر باشد، صرفاً خسارت مالی تحت پوشش خواهد بود.

 • بیمه مسئولیت مدنی برگزارکنندگان نمایشگاه درقبال مراجعین:

عبارت است از بیمه مســئولیت مدنی بیمه‌گزار در قبال بازدیدکنندگان بدین معنی که چنانچه درحین بازدید از نمایشــگاه، در نتیجه قصور و یا اهمال غیرعمدی بیمه‌گزار خسارت جانی به بازدیدکنندگان وارد آید و بیمه‌گزار براساس رای مراجع قضایی مسئول جبران خسارت شناخته شود، بیمه‌گر پس از احراز مسئولیت بیمه‌گزار، حداكثر تا سقف تعهدات مندرج در بیمه‌نامه نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود.

 • بیمه مسئولیت مدنی برگزارکنندگان پیاده‌روی همگانی درقبال شرکت‌کنندگان:

عبارت است از مسـئولیت مدنی بیمه‌گزار در قبال شرکت‌کنندگان در پیاده‌روی همگانی، بدین معنی که هرگاه در طول مدت پیاده‌روی، در نتیجه قصور و یا اهمال غیرعمدی بیمه‌گزار خسارت جانی به شرکت‌کنندگان وارد آید و بیمه‌گزار براساس رای مراجع قضایی مسئول جبران خسارت شناخته شود، بیمه‌گر پس از احراز مسئولیت بیمه‌گزار، حداكثر تا سقف تعهدات مندرج در بیمه‌نامه نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود.

 • بیمه مسئولیت مدنی مدیران خانه‌های دوچرخه درقبال راکب و اشخاص ثالث:

عبارت است از مسئولیت مدنی مدیران خانه‌های دوچرخه در قبال راکبین و اشخاص‌ثالث ، بدین معنی که چنانچه در طول مدت استفاده از دوچرخه‌ها در محدوده زمانی و مکانی اعلام شده در بیمه‌نامه، در نتیجه قصور و یا اهمال غیرعمدی بیمه‌گزار خسارت جانی به افراد مورد اشاره وارد آید و بیمه‌گزار براساس رای مراجع قضایی مسئول جبران خسارت شناخته شود، بیمه‌گر پس از احراز مسئولیت بیمه‌گزار، حداكثر تا سقف تعهدات مندرج در بیمه‌نامه نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود.

 • بیمه مسئولیت مدنی متصدیان تخلیه و بارگیری:

عبارت است از بیمه مسئولیت مدنی بیمه‌گزار در قبال اشخاص‌ثالث ناشی از عملیات تخلیه و بارگیری، بدین معنا که چنانچه در نتیجه قصور و یا اهمال غیر عمدی بیمه‌گزار خسارتی به اشخاص‌ثالث وارد اید و بیمه‌گزار بر اساس رای مراجع قضایی مسئول جبران خسارت شناخته گردد، بیمه‌گر پس از احراز مسئولیت بیمه‌گزار مطابق با شرایط و مفاد بیمه‌نامه، حداکثر تا سقف تعهدات مندرج دربیمه‌نامه نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود.

 • بیمه مسئولیت مدنی آتش‌نشانی‌ها ناشی از اطفاء حریق و کمک‌رسانی:

عبارت است از مســـئولیـت مدنی بیمه‌گزار در قبال اشـــخاص‌ثالث ، بدین معنی که هرگاه درحین کمک‌رســـانی و اطفاء حریق درمحدوده اسـتحفاظی حادثه ای رخ دهد که منجر به خسارات جانی و مالی به آنها گردد و مسئولیت بیمه‌گزار توسط بیمه‌گر و در صورت لزوم توسـط مراجع قضـایی محرز شود بیمه‌گر براساس مفاد و شرایط این بیمه‌نامه و حداکثر تا سقف تعهدات مندرج در جدول مشخصات بیمه‌نامه، خسارات وارده را جبران خواهد نمود.