بیمه نامه اسب

بیمه نامه اسب بیمه پارسیان
بیمه پارسیان به صورت كاملا تخصصی و علمی در زمینه بیمه اسب فعالیت و اقدام به صدور بیمه نامه می نماید. این بیمه قراردادی است كه مالک اسب را در موارد بروز هزینه های احتمالی سنگین برای اسب تحت پوشش قرار می دهد. پوشش بیمه اسب شامل هزینه های عادی نگهداری اسب مانند تغذیه، نگهداری، نعل بندی و … نخواهد بود، بلكه در موارد حوادث غیرمترقبه و هزینه های غیر عادی برای كمك به مالكین اسب پرداخت می گردد.

بیمه نامه اسب

بیمه نامه اسب بیمه پارسیان

تعهدات بیمه اسب:

  • تلف ناشی از بیماری
  • تلف ناشی از حادثه و غیره

این شركت با در اختیار داشتن كادر فنی مجرب قادر به صدور بیمه نامه در كمترین زمان و با كامل ترین پوشش ها می باشد.