بیمه کشتی بیمه پارسیان

ممكن است فقط بدنه كشتی و یا بدنه به همراه تجهیزات و ماشین آلات آن بیمه شود.در بیمه كشتی بیمه گر با توجه به گواهی های صادره توسط موسسه رده بندی ذیصلاح و اعتبار آن با كلوز مورد تقاضا، سن ، پرچم ، نوع كشتی ، محل تردد ، ظرفیت ، ابعاد نیروی محركه ، تجربه و سابقه مالكیت و یا ادراه امور كشتی اعلام نرخ می نماید. بیمه‌نامه‌های كشتی براساس كلوزهای مدون در بازار بیمه بین‌المللی بوده و با توجه به آن‌ها نرخ و شرایط تعیین می‌گردد. برای اینكه بتوان شناوری را تحت پوشش قرارداد لازم است آن شناور توسط موسسات رده‌بندی ذی صلاح بازدید شده وگواهینامه‌های مربوطه را داشته باشد.

بیمه کشتی بیمه پارسیان

انواع بیمه بدنه كشتی پارسیان شامل :(بر اساس كلوزهای انستیو بیمه گران لندن)
پوشش كامل (كلوز 280) و پوشش محدود (كلوز 289 و یا موارد دیگر)

 

كشتی به دو صورت تحت پوشش بیمه قرار می گیرد:
1- بیمه زمانی
2- بیمه سفر

  پوشش خسارتهای ناشی از خطرات زیر به مورد بیمه:

 •   حوادث دریاها، رودخانه ها و یا دریاچه ها
 •   آتش سوزی، انفجار
 •   زلزله، آتشفشان، صاعقه
 •   دزدی توام با اعمال زور توسط افراد خارج از كشتی
 •   به گل نشستن و برخورد با صخره
 •   برخورد شناور با شناورهای دیگر (تصادم)
 •   برخورد با وسائل نقلیه زمینی و اسكله
 •   برخورد هواپیما یا وسیله مشابه دیگر یا اشیایی كه از آنها به
 • كشتی سقوط كند
 • خسارت های تاسیسات هسته ای
 •   به دریا انداختن قسمتی از تجهیزات، لوازم و ماشین آلات كشتی

  پوشش خسارتهای ناشی از موارد زیر به بدنه كشتی:

 •   تركیدن دیگ بخار، شكستن شفت
 •   زیان های همگانی و هزینه نجات و خسارت وسیله و ادوات صیادی
 •   حوادث ناشی از بارگیری، یا بار اندازی یا جابه جا كردن كالا یا سوخت در كشتی
 •   عیب مخفی
 •   غفلت فرمانده، افسران، كاركنان یا راهنمایان كشتی
 •   غفلت تعمیركنندگان یا اجاره كنندگان كشتی به شرطی كه این اشخاص بیمه گذار نباشند
 •   باراتری فرمانده، افسران یا كاركنان كشتی

 

  در بیمه‌ شناورها فاكتورهای گوناگونی موثرند، از جمله:

نوع شناور، سال ساخت، ارزش شناور، قلمرو، پرچم، مدیریت و مالكیت، رده‌بندی، تناژ، نوع محموله، سابقه خسارتی، مدت بیمه و وضعیت بازار بیمه.
علاوه بر خسارت وارده به بدنه و ماشین‌آلات شناور، مسئولیت مدنی ناشی از تصادم به میزان 4/3 نیز تحت پوشش قرار می گیرد.

  جهت اعلام نرخ بیمه، متقاضی باید حداقل مدارك زیر را ارائه نماید:

 •   پروانه ثبت و بهره‌برداری
 •   گواهی رده بندی
 •   گواهی ایمنی
 •   گواهی قابلیت دریانوردی