بیمارستان های تهران

دانلود لیست شهرستان دانلود لیست تهران نام مرکز درمانیتلفننشاني مراکز درمانـــی آبان(بستری)88902785-021تهران - خيابان كريمخان زند -...

داروخانه های تهران

دانلود لیست شهرستان دانلود لیست تهران نام داروخانهنشانیتلفن 13 آبان تهران - خیابان كریم خان زند - نبش...

درمانگاه های تهران

دانلود لیست شهرستان دانلود لیست تهران نام درمانگاهنشانيتلفن یاشا (وحیدیه شهریار تهران)تهران - وحيديه شهريار - بلوار امام...

آزمایشگاه های تهران

دانلود لیست شهرستان دانلود لیست تهران نام آزمایشگاهنشانیشماره تماس آروینتهران - شهرک اکباتان - خیابان شهید نفیسی -...

دندانپزشکی های تهران

دانلود لیست شهرستان دانلود لیست تهران نام مرکز دندانپزشکیشماره تماسنشانی مرکز درمانی درین88100810 - 021تهران - خیابان فتحی...

معاینات پزشکی تهران

دانلود لیست شهرستان دانلود لیست تهران نام پزشک/مرکز درمانی نشانیشماره تماس دکتر احمد موسویتهران - چهار راه یافت...

فیزیوتراپی های تهران

دانلود لیست شهرستان دانلود لیست تهران نام مركز درمانینشانیتلفن آروینتهران - تهرانپارس - حکیمیه - ابتدای بلوار بهار...

توانبخشی های تهران

دانلود لیست شهرستان دانلود لیست تهران نام مرکز درمانینشانی مرکز درمانیشماره تماس درمانگاه مغز و اعصاب و روان...

مراکز جراحی تهران

دانلود لیست شهرستان دانلود لیست تهران نام مركز درمانینشانیتلفن هلال ایرانتهران - فلکه دوم تهرانپارس - خیابان جشنواره77336006...

مراکز خدمات بالینی در منزل

دانلود لیست شهرستان دانلود لیست تهران نام مرکز درمانینشانی مرکز درمانیشماره تماس مرکز خدمات بالینی در منزل سهاطبتهران،...

تصویربرداری تهران

دانلود لیست شهرستان دانلود لیست تهران نام مركز تصویربردارینشانيتلفن رادیولوژی و سونوگرافی ژرفاخیابان پیروزی - بین سه راه...

پزشکی هسته ای تهران

دانلود لیست شهرستان دانلود لیست تهران نام مركز درمانینشانیتلفن آلفا تهران - میدان انقلاب - خیابان امیرآباد شمالی...

آنکولوژی های تهران

دانلود لیست شهرستان دانلود لیست تهران نام مرکزنشانیشماره تماس رادیوتراپی امیدتهران - بزرگراه چمران(جنوب)‌ - نرسیده به باقرخان...

چشم پزشکی های تهران

دانلود لیست شهرستان دانلود لیست تهران نام مركز درمانینشانیتلفن ونکمیدان ونک - خیابان حقانی(جهان کودک) - بعد از...

عینک سازی های تهران

دانلود لیست شهرستان دانلود لیست تهران نام مرکز درمانینشانیشماره تماس نسیمپیروزی - روبروی خیابان پنجم نیروی هوایی -...