بیمه‌ حوادث گروهی بیمه پارسیان

این قرارداد به‌صورت گروهی ارائه میگردد. همانند بیمه‌نامه حوادث انفرادی، موضوع این بیمه‌نامه عبارت ‌است...

بیمه حوادث انفرادی بیمه پارسیان

هر فردی می‌تواند شخصا با پرداخت مبلغی اندك با خرید بیمه حوادث انفرادی، خود را...

بیمه حوادث و سرنشین بیمه پارسیان

سرنشین در مورد راننده یا افرادی است كه شخص ثالث محسوب نمی شوند اما در...