بیمه آتش سوزی طرح خانه و خانواده

بیمه آتش سوزی طرح خانه و خانواده
بیمه نامه خانه و خانواده صرفاً خسارت های ناشی از خطرات، آتش سوزی و صاعقه و انفجار و سیل، زلزله و هزیه پاکسازی و مسئولیت ناشی از آتش سوزی را تحت پوشش قرار داده و دارای حق بیمه مناسبی نیز می باشد .

بیمه آتش سوزی طرح خانه و خانواده

بیمه آتش سوزی طرح خانه و خانواده بیمه پارسیان

ویژگی ها، شرایط و محدودیت های  بیمه نامه طرح خانه و خانواده:

 • 1- بیمه نامه خانه و خانواده صرفاً خسارت های ناشی از خطرات، آتش سوزی و صاعقه و انفجار و سیل، زلزله و هزیه پاکسازی و مسئولیت ناشی از آتش سوزی را تحت پوشش قرار داده و دارای حق بیمه مناسبی نیز می باشد .
 • 2- در بیمه نامه خانه و خانوده هزینه های فوت و پزشکی اعضای خانواده وساکنین نیز در قبال خطرات بیمه شده تحت پوشش قرار می گیرند .
 • 3- صدور  بیمه نامه طرح خانه و خانواده نیازی به بازدید اولیه ندارد .
 • 4- صدور بیمه نامه طرح خانه و خانواده بدون اخذ مجوز سیستمی صورت خواهد پذیرفت .
 • 5- ارایه بیمه نامه برای منازل مسکونی با عمر بیشتر از 40 سال امکان پذیر نیست.
 • 6- ارایه طرح خانه و خانواده جهت منازل مسکونی با سازه چوبی و خشت و گلی امکان پذیر نیست .
 • 7- ارایه بیمه نامه طرح خانه و خانواده جهت منازل مسکونی در فاصله کمتر از 200 متری رودخانه ها و مسیل ها امکان پذیر نیست.
 • 8- ارایه طرح خانه و خانواده جهت منازل مسکونی که در 5 سال گذشته دارای سوابق خسارتی بوده اند امکان پذیر نیست.
 • 9- صدور بیمه نامه به صورت نقد و اقساط براساس بخشنامه های بیمه های آتش سوزی امکان پذیر است .
 • 10- پوشش ها، سرمایه ها و حق بیمه هریک از طرح ها به شرح ذیل می باشد :
 • خونسرد باشيد و قهرمان بازي در نياوريد و به ياد داشته باشيد سلامتيتان مهمترين دارايي شماست.
 • شير اصلي گاز و كنتور برق را قطع نماييد (بعد از خارج شدن سرويس دهي آسانسور يا دستگاه هاي مشابه)
 • در صورت امكان طبق فراگرفته هاي خود با وسايل موجود آتش را مهار كنيد.
 • نگران هزينه هاي جلوگيري از گسترش حادثه نباشيد زيرا شركت بيمه پارسيان اين هزينه ها را نيز پرداخت خواهد كرد. بنابراين حتي اگر احساس كرديد با خراب كردن ديواري از گسترش حادثه جلوگيري مي كنيد، ديوار را تخريب كنيد.
 • در صورت نياز سازمان آتش نشاني (125) و اورژانس (115) را مطلع نمايد.
 • مصدومين را از محل حادثه خارج نماييد. در صورت بروز آتش سوزي درب ها و پنجره هارا فورا ببنديد تا مانع سرايت دود و حرارت به اتاق هاي مجاور شويد.
  به هيچ عنوان از آب براي خاموش كردن لوازم و وسايل برقي استفاده ننماييد.
  هرگز از آسانسور براي ترك محل استفاده ننماييد.