بیانیه ماموریت و چشم انداز

بیانیه ماموریت بیمه پارسیان

ارزش‌های بنیادی و سند اخلاقی بیمه پارسیان

تلاش در راستای فراهم آوردن امنیت خاطر برای عموم مردم از طریق کنش‌گری بیمه‌ای با تجهیز به سیستم‌های هوشمند فن‌آور و سرمایه انسانی متخصص، کوشا و اخلاق‌مدار، به گونه‌ای که در زمره شرکت‌های برتر بیمه‌ای در کشور قرار گرفته و مسیر ورود به بازار رقابتی جهانی نیز هموار گردد.
ایجاد رضایت و آرامش خیال مشتریان و دیگر ذی‌نفعان، با ارایه طیف گسترده‌ای از محصولات و خدمات بیمه‌ای با تکیه بر کارکنانی ارزش‌آفرین، متخصص و متعهد، بهره‌مندی از فن‌آوری‌های روزآمد و سازمانی تعامل‌گرا و تعالی‌خواه