بیمه تمام خطر پیمانکاران بیمه پارسیان

این بیمه نامه کلیه خطراتی که بیمه گزار را تهدید می کند و در پیمان جزء ریسک وی و کارفرما می باشد تحت پوشش قرار داده و از دیدگاه بیمه گزار تمام خطر نامیده می شود. بیمه تمام خطر پیمانکاران برای پروژه های عمرانی و زیر بنایی نظیر ساختمان سازی، راه، راه آهن، پل و سد که در حوزه فعالیت مهندسین عمران می باشد، صادر می شود . این بیمه نامه خسارتهای فیزیکی، غیر قابل پیش بینی و ناشی از حادثه را جبران می نماید. خطرات تحت پوشش در این بیمه نامه شامل کلیه خطرات به جز آنهایی است که صراحتا در بیمه نامه استثناء شده اند، به عبارت روشن تر حوادث طبیعی مانند: سیل، زلزله، صاعقه، طوفان، سونامی، آتشفشان و بطور کلی کلیه حوادثـی که بشر در ایجاد آنها دخالتی ندارد.

بیمه تمام خطر پیمانکاران بیمه پارسیان

بیمه نامه تمام خطر پیمانکاران یک پوشش کامل و جامع در قبال تمامی خسارت های ناشی از خطرات طبیعی و یا با منشاً انسانی در حین ساخت پروژه (از زمان تحویل زمین تا زمان تحویل قطعی پروژه به کارفرما) ارائه می کند. در این نوع از بیمه مهندسی، خسارت های وارده به اشخاص ثالث ناشی از اجرای عملیات نیز پوشش داده می شود. علاوه بر این، دوره نگهداری پس از تحویل موقت پروژه که با عنوان دوره تضمین نیز شناخته شده است، تحت پوشش قرار خواهد داشت.

(Acts of God) باضافه حوادث ناشی از اجرای کار مانند آتش سوزی، انفجار فیزیکی و شیمیایی، افتادن اشیاء هنگام جابجایی، سرقت با شکستن حرز و سهل انگاری پیمانکار در اجرای پروژه ( Acts of Man ) از جمله خطراتی هستند که پوشش داده می شوند، علاوه بر اینها پوششهای اضافی دیگری نیز با ضمیمه نمودن شرط (Clause) داده می شود و برخی استثنائات را می توان با پرداخت حق بیمه اضافی حذف نمود و به عبارت دیگر دامنه پوشش را گسترده تر کرد.

  در بیمه یاد شده علاوه بر خسارت وارد شده به پروژه، در بخش دو بیمه نامه، مسئولیت مدنی بیمه گزار در مقابل اشخاص ثالث نیز پوشش داده می شود. بنابراین اگر در حین انجام کار بیمه گزار اعم از صاحبکار، پیمانکار اصلی و فرعی مرتکب خطائی شوند که خسارت بدنی یا مالی به اشخاص ثالث وارد کند این خسارت نیز تا مبلغی که در بخش دو پوشش داده شده قابل جبران می باشد. بیمه نامه تمام خطر پیمانکاران معمولاً بعد از تحویل موقت کار یکسال نیز پوشش دوره نگهداری دارد. نوع پوشش دوره نگهداری متفاوت می باشد و در هنگام اخذ بیمه نامه باید تعیین گردد .

شرايط عمومي بيمه‌نامه تمام خطر پيمانکاران