نمایندگان بیمه پارسیان در استان كهگيلويه و بويراحمد
كدنام و نام خانوادگینام شهرنشانیکد شهرشماره تماس
592050اكرم ملك زادهگچساران(دوگنبدان)گچساران،خیابان پرویزی،كد پستی 75816489897422222297
503108نجمه اله دادییاسوجیاسوج، بلوارچمران، نبش کوچه بنفشه7433231873
503121سعید فریدونییاسوجیاسوج، خیابان مطهری، مجتمع تجاری گلها7432231049
503350امین طالبیگچسارانگچساران، بلوار ولیعصر، جنب بانک رفاه مرکزی، طبقه1، کدپستی75816313737432227410
503368فانوس پیلتنیاسوجیاسوج، بلوار ابوذر، نبش ابوذر3، کدپستی75919416657433224904
503522مریم خانزادهگچسارانگچساران، خیابان کارکنان، نبش فرعی 13 شمالی، کد پستی 75817996857432326720
503767مریم ملک زادهیاسوجاستان کهکیلویه وبویراحمد ، شهرستان گچساران ، خیابان شهید پرویزی،روبه روی پارک شهرداری،کدپستی 75816489897432222297
503887فرزانه مثنوییاسوجیاسوج، خیابان پاسدران، روبروی گلستان4، کدپستی75918435837433235600
504186فریبا نجات دهکردیشهرکرداستان چهار محال بختیاری ، شهرستان شهرکرد ، گودال چمشه 20 متری اول نبش کوچه 10 کد پستی 88157848869910692094
503522مریم خانزادهگچسارانابتدای خیابان عمران؛کد پستی 75816343779171480057 0 - 7432223772
592010احمد درایشیاسوجاستان کهگیلویه و بویراحمد - شهریاسوج- بلوار معاد-بین شاهد 1 و 29179410402
504416طیبه مظفریگچسارانخیابان بلادیان پاساژ شهرداری طبقه همکف کد پستی 758163486807432229002 - 09174195650
504615عبدالله معین زادهیاسوجخیابان مهریان - جاده سیسخت کد پستی 75914613939177075906
504616سارا سادات نصرت نژاددهدشتخیابان سپاه - نبش خیابان شهید همایونفر جنوبی کد پستی 757187596907432260072 - 09175050901
504724ویدا رضائیگچسارانبلوار ولی عصر - کوی کارکنان دولت نبش کوچه 2 شمالی کدپستی 758179681507432320444 - 09176604062
504186فریبا نجات دهکردیشهرکردشهرکرد ، گودال چمشه 20 متری اول نبش کوچه 10 کد پستی 881578488609910692094-0218259-09910692094
504187رقیه خلجی پیربلوطیکیانکیان ، میرآباد غربی بلوار فرهنگ خیابان شهریار جنب مسجد فاطمه الزهرا کد پستی 881794635503833383104 - 09133833007
504387فریبا صفرزادهشهرکردشهرکرد ، خیابان فردوسی شمالی - حدفاصل چهارراه باهنر و میدان آیت اله دهکردی پلاک 4489333637160
504908نصیبه جهان نژادبهمئیلیکک - خیابان رهبری - حدفاصل چهارراه مولوی و میدان کتابخانه کدپستی 757534537909393949874- 07432824840
504907لیلا شیردلدهدشتلنده - خیابان امام خمینی - بالاتر از فرمانداری کدپستی 757415959409173446075 -07432462284