بیمه مسئولیت تولید كنندگان كالا بیمه پارسیان

به موجب این بیمه‌نامه، بیمه‌گر متعهد می‌شود كه خسارات جانی یا مالی وارد به مصرف‌كنندگان و اشخاص ثالث كه ناشی از عدم ایمنی و یا عیب و نقص كالای تولید و عرضه شده توسط بیمه‌گذار است را جبران نماید. این بیمه‌نامه هرگز جایگزین گارانتی یا ضمانت‌نامه کالا نمی گردد و به عبارتی خسارت وارد به خود کالا تحت پوشش نمی‌باشد.

بیمه مسئولیت تولید كنندگان كالا بیمه پارسیان