نمایندگان بیمه پارسیان در استان کردستان
كدنام و نام خانوادگیشهرنشانیشماره تماس
503250مصعب نجمیمریوانضلع غربی میدان جهاد، کد پستی 66718833168734525588
503846احسان داداشیبیجارخیابان آزادگان، نرسیده به چراغ قرمز، روبروی درمانگاه شفا، کدپستی 6651639132 87382368184
503874سوما یاراللهیسنندجکوی شالمان،کوچه ابراهیم، پلاک 3 کدپستی 6617974657 8733660756
503950وریا جهان نمایسنندجبلوار چمران،کدپستی 6616114945 8733663717
504014فواد مریمیسنندجمهاباد ، خیابان قدس،سه راهی هنگ،کدپستی 59269877514442237649
504016فرزین فغفوریسقزسقز ، بلوار شورا، کد پستی 66817911818736271793
504176فرید گیاهیسنندجخیابان شهدا بالاتر از بانک ملی کد پستی 661481551108733163039-09358877477
504236مرضیه نوریمریوانمریوان ، میدان ناری، کد پستی 66716764898734602049
504331شادیه جعفریسنندجمیدان آزادی کوچه سجادی 1 پلاک 117 طبقه همکف واحد یک کد پستی 6613732953 08733232299 - 09910585644
504778آزاده ویسمرادیدیواندرهخیابان امام - خیبان جانبازان کد پستی 6641943785 08738726085 - 09180518734
504804هدیه خطیبی بانه بانهخیابان امام - پایین تر از آموزش پرورش - روبروی اتکا کد پستی 6691615191 09123755475 - 08734257379
586010پیام محمودیسنندجسنندج-ابتدای خیابان ادب (سعدی) بالاتر از بانك كشاورزی بیمه پارسیان8716621756
586040حسام عباسیسنندجسنندج،ابتدای خیابان 17 شهریور، كد پستی 66147134138712275337
586080فرشته فاتحیسنندجسنندج،خیابان شهدا ، سه راه تختی،کد پستی 66146831513238022
586250رضا ساعد موچشیسنندجسنندج،انتهای خیابان فلسطین،پلاك208713283241
586260شادیه رفعتیسقزسقز،بلوار كردستان،كد پستی 66818754858743221665
586290گشین مردوخ پورسنندجسنندج،انتهای خیابان كشاورز،نبش كوچه دانش یك،طبقه همكف پلاك 408713235771
586300مریم خدا پناهیبیجاربیجار، خیابان طالقانی، روبروی شبکه دامپزشکی9367047344
586310اوین سرحدیسنندجسنندج، خیابان جامی، روبروی دبیرستان دخترانه ناهید فاتحی، کد پستی 66186765188733287097
586380اعظم خداویسیقروهقروه،خیابان تختی،پایین تر از بانك سپه، كوچه شهید فعله گری8725252800
586380اعظم خداویسیقروهخیابان تختی - پایین تر از بانک سپه - نبش کوچه محسن فعله گری9367365668
586420عرفان عابدیسقزسقز،بلوار كردستان،كد پستی 668180551338743216094
586460کیوان محمدزادهبانهخیابان طالقانی،تقاطع خیابان ساحلی، کدپستی 6691834415 8734235312
586470شیما سپهریسنندجسنندج،خیابان ادب،كوچه شب بو،پلاك68733620208