بیمه باربری وارداتی بیمه پارسیان

این بیمه‌نامه یكی از اسناد مورد نیاز جهت گشایش اعتبار در بانك‌ها بوده و خطراتی‌ كه‌ در حین حمل، كالاهای‌ خریداری‌شده از كشورهای مختلف جهان به مقصد ایران را تهدید می‌كند تحت پوشش‌ قرار می‌ دهد. قدیمی ترین نوع بیمه، بیمه باربری است که بیمه گر (شركت بیمه) متعهد به جبران خسارت بیمه گذار به میزان و ترتیب توافق شده در مقابل تحقق خطرهای حمل و نقل كالا است.

بیمه باربری وارداتی بیمه پارسیان

در بیمه نامه با شرایط A كه اصطلاحا بیمه تمام خطر نیز به آن اطلاق می شود كلیه خطرات با استثنای خطراتی كه در بخش استثنائات بیمه نامه ذكر گردیده تحت پوشش قرار می گیرد، در این بیمه نامه فرانشیز (سهم بیمه گذار از خسارت) وجود ندارد. بیمه نامه هایی كه با شرایط B و C صادر می شوند خطراتی را تحت پوشش قرار می دهند كه نام آنها در بیمه نامه صراحتا ذكر شده باشد. تعداد خطرات تحت پوشش در شرایط B بیش از خطراتی است كه در شرایط C تحت پوشش قرار می گیرد و وجود فرانشیز در بیمه نامه های با شرایط B یكی از ویژگی های این نوع بیمه نامه می باشد.

خطرات تحت پوشش بیمه وارداتی در بیمه پارسیان

TOTAL LOSS

  خسارت های ناشی از، از بین رفتن كل محموله در یك مرحله در اثر آتش سوزی

CLAUSE A

   بیمه‌نامه‌های باربری تحت این كلوز دارای كامل‌ترین پوشش‌ها بوده و برای كالاهای حساس و آسیب‌پذیر مورد استفاده قرار می‌گیرند و به استثنای مخاطرات ناشی از اقدامات عمدی بیمه‌گذار یا سوء نیت وی، كلیه خطرات را تحت پوشش قرار می‌دهند.

CLAUSE B

این كلوز، خطرات زیر را به همراه كلیه خطرات تحت پوشش كلوز C پوشش می‌دهد:

 •   زلزله، آتشفشان یا صاعقه
 •   به دریا افتادن كالا از روی عرشه كشتی
 •   ورود آب دریا ، دریاچه یا رودخانه به كشتی ، شناور ، محفظه كالا ، كانتینر و محل انبار
 •   تلف شدن كلی هر بسته كالا در كشتی یا شناور و یا تلف كلی هر بسته به علت افتادن به هنگام بارگیری و یا تخلیه كشتی یا شناور
 • علاوه بر این، خطرهای زیر با منظور نمودن درصد یا مبلغی به عنوان فرانشیز (سهم بیمه گذار از خسارت وارده) تحت پوشش این كلوز قرار می‌گیرند:
 •   دزدی، دله دزدی، قلاب زدگی
 •   آب‌دیدگی، روغن‌زدگی، پارگی – شكست، ریزش
 •   خسارت ناشی از كالای مجاور
 •   خسارت ناشی از عدم تحویل یك بسته كامل تجاری نیز با پیوست نمودن كلوز PILFERAGE AND NONDELIVERY به كلوز B تحت پوشش این كلوز قرار می‌گیرد.

CLAUSE C

 •   آتش سوزی، انفجار
 •   به گل نشستن، زمین گیر شدن، برخورد با كف دریا، غرق شدن یا واژگون شدن كشتی یا شناور
 •   واژگون شدن یا از راه یا از ریل خارج شدن وسیله حمل زمینی
 •   تصادم یا برخورد كشتی یا شناور با هر وسیله حمل دیگر و یا با اجسام خارجی به غیر از آب
 •   تخلیه كالا در بندر اضطراری
 •   فدا كردن كالا در جریان زیان همگانی
 •   به دریا انداختن كالا برای سبك سازی

  استثنائات : موارد زیر به هیچ عنوان مشمول بیمه باربری نمی باشند

 •   نشت و ریزش عادی، كسری عادی وزن یا حجم و یا فرسودگی و پوسیدگی عادی كالای مورد بیمه.
 •   تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه قابل انتصاب به سوء عمل ارادی بیمه گذار.
 •   تلف شدن ، آسیب دیدن یا هزینه به علت عیب ذاتی یا ماهیت مورد بیمه.
 •   تلف شدن ، آسیب دیدن یا هزینه ای كه علت آن تاخیر باشد، حتی اگر این تاخیر ناشی از خطرات بیمه شده باشد.
 •   تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ناشی از ورشكستگی یا اعسار مالكان، مدیران، اجاره كنندگان یا گردانندگان كشتی یا قصور در انجام تعهدات مالی از طرف یكی از آنها.
 •   تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ای كه مستقیم یا غیر مستقیم به علت یا ناشی از كاربرد هر نوع سلاح یا وسیله ای باشد كه با انرژی اتمی یا شكست هسته ای و یا تركیب هسته ای یا واكنش مشابه دیگر با نیرو یا ماده رادیواكتیو كار كنند.
 •   تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ناشی از كافی نبودن یا نا مناسب بودن بسته بندی یا آماده سازی كالای مورد بیمه برای حمل، مشروط بر اینكه بسته بندی یا آماده سازی قبل از شروع این بیمه انجام شده یا بوسیله بیمه گذار یا كاركنان او انجام شده باشد و تحمل مقابله با حوادث معمول در سفر بیمه شده را نداشته باشد.
 •   عدم قابلیت دریا نوردی كشتی یا شناور یا نامناسب بودن كشتی یا شناور برای حمل این كالای مورد بیمه.
 •   نامناسب بودن كانتینر یا وسیله حمل جهت حمل سالم مورد بیمه.
 •   جنگ، اعتصاب.
 •   هم‌چنین كلوزهای B و C به هیچ عنوان آسیب عمدی یا تخریب عمدی كالای مورد بیمه یا قسمتی از آن توام با سوء نیت از طرف هر كس كه باشد را تحت پوشش قرار نمی‌دهند. .

 اسناد و مدارك لازم جهت بررسی و پرداخت خسارت باربری وارداتی

 •   اعلام خسارت به موقع بیمه گذار
 •   بارنامه
 •   فاكتور خرید
 •   صورت بسته بندی
 •   گواهی مبدا
 •   گواهی بازرسی کالا
 •   راه نامه C.M.R در حمل های زمینی
 •   تصویر پشت و روی پروانه ورودی كالا
 •   تصویر پشت و روی پروانه خروجی كالا(برای كالای صادراتی)
 •   قبوض انبار گمركی
 •   صورت مجلس گمركی یا بندری
 •   بارنامه حمل داخلی
 •   گواهی كسر تخلیه یا عدم تحویل(در صورت كسری كالا)
 •   گزارش بازدید كارشناس خارجی (در صورتی كه خسارت خارج از كشور واقع شده باشد)
 •   گزارش مقامات انتظامی محل وقوع حادثه(در مورد خسارت های ناشی از حادثه)