بیمه صندوق امانات

بیمه صندوق امانات
شركت بیمه پارسیان به منظور اطمینان خاطر، آسایش و حفاظت از دارایی های با ارزش مشتریان و خدمات بانكی، محصول جدید خود را با عنوان بیمه صندوق امانات ارایه می دهد. مشتریان حقیقی و حقوقی می توانند از این پوشش بیمه ای جهت حفاظت از دارایی های با ارزش خود كه نزد بانک ها می باشد محافظت نمایند. محتویات قابل پوشش این بیمه نامه دارایی های ارزشمند شامل پول(اسكناس ها،مسكوكات رایج داخلی و خارجی)، انواع سكه و شمش،فلزات گرانبها (پلاتین، طلا و نقره) اوراق بهادار، جواهرات، انواع چك های بانكی تضمین شده، تمبرها، سفته و غیره متعلق به مشتریان بانک است و خرید این بیمه نامه می تواند به حفظ و نگهداشت دارایی های باارزش مشتریان بانک ها بیانجامد. خطرات تحت پوشش این بیمه نامه شامل سرقت مسلحانه و غیرمسلحانه با شكست حرز، آتش سوزی، صاعقه،انفجار،زلزله،رانش زمین،سیل،توفان،طغیان رودخانه ها می باشد.

بیمه صندوق امانات