بیمه فساد کالا در سردخانه ها بیمه پارسیان

سردخانه که یک کارخانه و در مقیاس بزرگتر شبیه یک فریزر می باشد و به عبارت دیگر سیکل تبرید که در کل سردخانه وجود دارد عیناً شبیه یک دستگاه فریزر می باشد در سردخانه ها میوه جات، مواد پروتئینی و یا شیمیائی انبار می شوند. شرایط نگهداری ممکن است فقط پائین آوردن درجه حرارت و نگهداری آن در یک درجه حرارت معین باشد و یا اینکه علاوه بر درجه حرارت، ترکیب هوای داخل محفظه نیز باید تغییر یافته و به همان صورت نگه داشته شود، عدول از هر کدام موجب فساد کالا خواهد شد.

بیمه فساد کالا در سردخانه ها بیمه پارسیان

اگر به هر علتی در سیکل تبرید که شامل کمپرسور، کندانسور، اواپراتور، شیر انبساط و لوله کشی فی ما بین اینها می باشد شکستی رخ دهد و مبرد تخلیه گردد و یا بعلت قطع برق و نداشتن ژنراتور اضطراری سیستم کار نکند و یا دما سنجی که درجه برودت را نشان می دهد به درستی کالیبره نشده و با دما سنج مرجع کنترل نشود شرایط نا مساعد گردیده و کالا شروع به فاسد شدن می کند.

ذکر این نکته نیز ضروری است که کالاها بسته به نوع آنها مدت زمانی بدون اینکه فاسد شوند سالم باقی می ماند و این زمان از یک کالا به کالای دیگر متفاوت است و در نرخ بیمه مؤثر است.

در هنگام صدور بیمه نامه این زمان باید از طرف متقاضی در پرسشنامه قید گردد، بیمه فساد کالا در سردخانه تنها بیمه مهندسی است که پیش نیاز دارد و بر اساس مفاد مندرج در پاراگراف اول بیمه نامه می بایست بیمه شکست ماشین آلات برای سردخانه صادر شود، بنابراین در هنگام صدور بیمه نامه سردخانه باید بیمه شکست ماشین آلات نیز اخذ گردد.