بیمه تجهیزات الكترونیكی بیمه پارسیان

رایانه، تجهیزات مهندسی، پزشکی و فیلمبرداری که از نظر وزن و حجم ممکن است در مقایسه با تجهیزات یک کارخانه بسیار کوچکتر باشند ولی اکثراً دارای ارزش بالائی می باشند در برابر خطراتی نظیر زلزله، سیل، افتادن در هنگام جابجائی، خطای انسانی در استفاده از آنها و بویژه در مناطقی که دارای رعد و برق زیاد هستند مدارهای الکترونیکی به علت نبودن برق گیر آسیب می بینند.

بیمه تجهیزات الكترونیكی بیمه پارسیان

بخش های مختلف بیمه تجهیزات الکترونیکی

  • بخش اول : خسارت فیزیکی وارد به دستگاه یا سخت افزار را بیمه می کند.
  • بخش دوم : نرم افزار.
  • بخش سوم : هزینه های جانبی مانند کرایه یک دستگاه به جای مورد آسیب دیده را تحت پوشش قرار می دهد.