بیمه عمر مانده بدهكار بیمه پارسیان

شاید همواره نگران وامهایی باشید كه برای رفع مشكلات مالی خود دریافت كرده‌اید زیرا این وامها برای شما تعهدات طولانی مدتی ایجاد می‌كنند و نگران این موضوع هستید كه در صورت فوت شما این تعهدات به خانواده منتقل می‌شود و در نتیجه این اتفاق ناگوار اعضای خانواده را در وضعیت بسیار دشواری قرار می‌دهد. آیا می‌دانید شركت بیمه پارسیان برای رفع این نگرانی شما راه‌حل مناسبی دارد. شما می‌توانید با خرید بیمه نامه مانده بدهكار بیمه پارسیان، مطمئن باشید كه در صورت فوت، خانواده شما برای پرداخت این تعهدات دچار مشكل نخواهد شد. زیرا پرداخت تعهدات مالی شما به عهده بیمه پارسیان خواهد بود.

بیمه عمر مانده بدهكار بیمه پارسیان

بیمه عمر مانده بدهكار پارسیان چیست؟

این بیمه نامه در راستای جبران تعهد بازپرداخت وام در بانكها و موسسات مالی تهیه و ارائه شده است. در وامهایی كه به اقساط مستهلك می‌شوند، اگر بیمه‌شده قبل از پایان مدت وام فوت شود، بدیهی است كه پرداخت بقیه اقساط به عهده بازماندگان قرار می‌گیرد. در بیمه عمر مانده بدهكار، بیمه‌گر متعهد می‌شود كه در صورت فوت وام گیرنده در هر زمان از دوره بازپرداخت وام، مابقی تعهدات وام وی را به بانك یا موسسه مالی مورد نظر بپردازد.

مزایای بیمه نامه عمر پارسیان:

  • تعهد شركت بیمه برای پرداخت بدهی (وام های) باقیمانده بیمه شده در صورت فوت
  • ایجاد احساس آرامش خاطر در خصوص عدم انتقال بدهی های فرد وام گیرنده به خانواده وی پس از فوت فرد
  • اطمینان موسسات وام دهنده از دریافت كامل وام های پرداختی به افراد، در صورت فوت آنان

 

ویژگیهای بیمه عمر ساده زمانی با سرمایه نزولی (بیمه عمر مانده بدهكار):

  • سرمایه بیمه‌نامه نزولی می‌باشد.
  • حق‌بیمه یكجا می‌باشد.
  • بیمه‌شده می بایست دارای اهلیت قانونی باشد.
  • مدت بیمه‌نامه، بسته به مدت بازپرداخت وام می‌باشد. البته مجموع سن بیمه‌شده و مدت بیمه‌نامه نباید از ۷۰ سال بیشتر باشد.
  • حداقل مانده وام دریافتی ۱۰ میلیون ریال و حداكثر آن ۲ میلیارد ریال است.
  • این بیمه‌نامه هیچ گونه پوشش اضافه ای ندارد.