راهنمای خسارت بیمه آتش سوزی بیمه پارسیان

راهنمای خسارت بیمه آتش سوزی بیمه پارسیان

اقدامات اولیه در زمان وقوع حادثه

1-1- انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از توسعه خسارت در زمان وقوع حادثه یا بعد از وقوع آن (حتی المقدور با هماهنگی شركت بیمه پارسیان).

1-2- عدم تغییر در اموال بیمه شده در بیمه نامه آتش سوزی بدون اجازه شركت بیمه پارسیان و یا هرگونه جابجایی اموال آسیب دیده و یا سالم تا ارزیابی خسارت و تشخیص علت وقوع حادثه برای كارشناسان دچار اشكال نشود. بدیهی است هرگونه جایجایی اموال سالم جهت نجات و یا كاهش خسارت با رعایت منافع عمومی كه مورد تایید كارشناسان شركت باشد ، بلامانع خواهد بود .

1-3- عدم سازش با مقصرین حادثه و عدم اعلام رضایت به آنها بدون اطلاع و تایید شركت بیمه پارسیان .

اقدامات لازم بعد از وقوع حادثه

2-1- مطلع نمودن واحد صدوربیمه نامه مربوطه و یا یكی از شعب، مجتمع های شركت بیمه پارسیان از وقوع خسارت بلافاصله پس از اطلاع از حادثه، حداكثر ظرف مدت 5 روز به صورت حضوری، تلفنی و یا فكس و … .

2-2- اعلام شماره بیمه نامه، نام و نام خانوادگی و شماره تماس خود به واحد مربوطه جهت هماهنگی بازدید و كارشناسی از محل

2-3- اعلام مواضع آسیب دیده اموال منقول و غیرمنقول (اعم از ساختمان، تاسیسات، اثاثیه و موجودی) به تفكیك به واحد مربوطه و همچنین مبلغ تقریبی خسارت و ارزش اموال بلافاصله قبل از حادثه .

اقدامات لازم بعد از بازدید

3-1- اخذ نامه از كارشناس بازدید كننده جهت ارایه به نیروی انتظامی و سازمان آتش نشانی و یا سایر سازمانهای ذیربط

3-2- اخذ گزارش مقامات انتظامی محل وقوع حادثه و ارسال به واحد رسیدگی كننده به پرونده جهت تكمیل پرونده در مراحل بعدی .

3-3- اخذ گزارش سازمان آتش نشانی و سایر سازمانهای ذیربط (معرفی شده توسط كارشناسان شركت بیمه پارسیان) از محل حادثه و ارسال به واحد رسیدگی كننده به پرونده جهت تكمیل پرونده در مراحل بعدی.

4- لازم به ذكر است در صورت نیاز به مدارك اضافی كارشناس رسیدگی كننده به پرونده به اطلاع شما می رساند.

5- میزان تعهدات شركت بیمه پارسیان در بیمه نامه شما درج شده است.

دانلود فرم راهنمای خسارت بیمه آتش سوزی بیمه پارسیان