راهنمای خسارت بیمه آتش سوزی بیمه پارسیان

اقدامات اولیه در زمان وقوع حادثه1-1- انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از توسعه خسارت در...

راهنمای خسارت بیمه باربری بیمه پارسیان

١- محمولات صادراتی – وارداتی:١- اعلام خسارت به موقع بیمه گذار٢- بارنامه٣- فاکتور خرید۴- صورت...

راهنمای خسارت بیمه بدنه خودرو پارسیان

توجه: برای دریافت خسارت اتومبیل، باید حداكثر تا 5 روز به شعب بیمه پارسیان مراجعه...

راهنمای خسارت بیمه ثالث جانی خودرو پارسیان

توجه: برای دریافت خسارت اتومبیل، باید حداكثر تا 5 روز به شعب بیمه پارسیان مراجعه شود...

راهنمای خسارت بیمه شخص ثالث مالی خودرو بیمه پارسیان

توجه: برای دریافت خسارت اتومبیل، باید حداكثر تا 5 روز به شعب بیمه پارسیان مراجعه...

راهنمای خسارت بیمه مهندسی بیمه پارسیان

اقداماتی که باید در هنگام وقوع خسارت به مورد بیمه تمام خطر نصب و پيمانكاران...

راهنمای خسارت بیمه عمر گروهی و حوادث بیمه پارسیان

توجه: مهلت اعلام خسارت در صورت فوت و نقص عضو ، حداكثر ٣۰ روز از...

راهنمای خسارت بیمه درمان تکمیلی و مسافرتی بیمه پارسیان

توجه: بیمه شده گرامی، پوشش بیمه ای كه برای شما و خانواده محترمتان تنظیم گردیده...

راهنمای خسارت بیمه عمر انفرادی بیمه پارسیان

1. فوت در اثر بیماری: 1. اصل بیمه‌نامه و سایر ملحقات آن 2. كپی برابر...

راهنمای خسارت بیمه مسئولیت بیمه پارسیان

توجه: بیمه گزار موظف است به محض اطلاع از هرگونه ادعا علیه خود ، جهت دریافت...

راهنمای خسارت بیمه حوادث انفرادی بیمه پارسیان

توجه: خواهشمند است در صورت وقوع حادثه يا خسارات در مدت بيمه نامه ناشی...

راهنمای خسارت بیمه حوادث گروهی بیمه پارسیان

توجه: مهلت اعلام خسارت در صورت فوت و نقص عضو ، حداكثر ٣۰ روز از تاریخ...