بیمه مسئولیت كارفرمایان در قبال كاركنان غیر ساختمانی بیمه پارسیان

كاركنان در حین انجام كار در معرض خطر یا خطراتی قرار می‌گیرند كه اجتناب ناپذیر...

بیمه مسئولیت كارفرمایان و پیمانكاران پروژه های ساختمانی بیمه پارسیان

آیا می‌دانید بند 12-1-5 مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان ایران، کارفرمایان را ملزم...

بیمه مسئولیت حرفه ای بیمه پارسیان

هر فرد به تبع شغل و حرفه خود ممكن است خسارات جانی و مالی به...

بیمه مسئولیت تولید كنندگان كالا بیمه پارسیان

به موجب این بیمه‌نامه، بیمه‌گر متعهد می‌شود كه خسارات جانی یا مالی وارد به...

بیمه مسئولیت عمومی در قبال اشخاص ثالث بیمه پارسیان

بر اساس ماده 616 قانون مجازات اسلامی در صورتی که فردی به واسطه بی احتیاطی،...

بیمه مسئولیت مدنی ناشی از قرارداد بیمه پارسیان

به طور معمول طرفین یك قرارداد ممكن است بطور غیر عمد یا سهواً باعث زیان...

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

کارکنان در حین انجام کار در معرض خطر یا خطرات بسیاری قرار دارند که بسیاری...

بیمه مسئولیت شركت های حمل و نقل

عبارت است از جبران خسارت ناشي از مسئوليت مدني بيمه‌گزار در قبال ارسال كنندگان و...

بیمه مسئوليت مدني كارفرما در قبال كاركنان و اشخاص ثالث شناورهاي صيادي

عبارت است از مسئوليت مدني بیمه‌گزار در قبال کارکنان شناورهای صیادی و اشخاص‌ثالث، بدين معني...