بیمه مسئولیت حرفه ای بیمه پارسیان

هر فرد به تبع شغل و حرفه خود ممكن است خسارات جانی و مالی به افراد مرتبط با حرفه خود وارد نماید. بیمه‌های مسئولیت مدنیِ حرفه‌ای، ضامنی برای جبران خسارات ناشی از شغل و حرفه افراد می‌باشند.

بیمه مسئولیت حرفه ای بیمه پارسیان

 • بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان

در این بیمه نامه خسارات ناشی از مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان در قبال افراد تحت معالجه که به علت خطا و اشتباه و یا قصور غیر عمدی در انجام امور درمانی یا پزشکی دچار صدمات جسمی و یا روانی گردیده و یا فوت شده اند، تحت پوشش قرار می گیرد.

 • بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین طراح، ‌محاسب و ناظر ساختمان

بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسان ناظر، طراح، محاسب و مجریان ذی­صلاح ساختمان: در این بیمه‌نامه خسارت جانی و مالی وارده به مالکان، کارگران و اشخاص ثالث ناشی از مسئولیت حرفه‌ای مهندسین طراح، محاسب، ناظر و مجری ذی­صلاح که دارای پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی باشند، در حیطه فعالیت ساختمان سازی جبران می‌گردد.

 • بیمه مسئولیت حرفه‌ای مدیران مهدهای کودک

بیمه مسئولیت مدنی مدیران و مربیان مهدهای کودک در قبال کودکان:این بیمه نامه جبران خسارت جانی و هزینه های پزشکی احتمالی وارده به کودکان تحت مراقبت مهدکودک را که ناشی از مسئولیت مدیر مهدکودک باشد را پوشش می دهد. مدیر مهدکودک می تواند با پرداخت حق‌بیمه اضافی مسئولیت مربیان در قبال کودکان تحت مراقبت مهدکودک، کودکان استثنائی و تورهای یک روزه را نیز تحت پوشش قرار دهد.

 • بیمه مسئولیت مدنی مدیران مجموعه‌های ورزشی در قبال ورزشکاران و مراجعین

بیمه‌گر در این بیمه‌نامه متعهد می‌گردد که خسارات جانی وارد به استفاده‌کنند‌گان از امکانات مجموعه‌های ورزشی، تماشاچیان و اشخاص ثالث، در محدوده مجموعه ورزشی را که ناشی از مسئولیت مدیران مجموعه ورزشی باشد، جبران نماید.

 • بیمه مسئولیت مدنی مدیران واحدهای اقامتی در قبال مراجعین

این بیمه نامه خسارات جانی وارده به مسافران و میهمانان هتل یا واحداقامتی ناشی از مسئولیت مدیر هتل یا واحد اقامتی را جبران خواهد نمود. البته پوشش خسارت مالی نیز تحت شرایطی قابل ارایه می باشد.

 • بیمه مسئولیت مدنی مدیران اردو و تورهای گردشگری

چنانچه برای افراد شرکت کننده در تورهای سیاحتی، زیارتی، آموزشی و کوهنوردی حادثه ای رخ دهد و این حادثه ناشی از تقصیر یا سهل انگاری مدیر یا مسئول برگزاری تور باشد، این بیمه‌نامه خسارات جانی وارد به زیاندیده را جبران می نماید.

 • بیمه مسئولیت حرفه ای مدیران استخر در قبال استفاده کنندگان

این بیمه‌نامه خسارات جانی وارد به استفاده کنندگان از استخر و پارک­ های آبی که ناشی از مسئولیت مدیر، ناجیان و یا کادر فنی استخر باشد را جبران می‌نماید.

 • بیمه مسئولیت مدنی مدیران مراکز آموزشی

این بیمه‌نامه خسارت جانی وارد به مراجعین و فراگیرندگان شامل: دانش‌آموزان، هنرجویان، دانشجویان و سایر افرادی را که تحت هر عنوانی در موسسات آموزشی ثبت نام نموده‌اند را در صورت احراز مسئولیت مدیر مرکز آموزشی، جبران خواهد نمود.

 • بیمه مسئولیت مدنی مدیران شهربازی در قبال مراجعه کنندگان

این بیمه‌نامه خسارات جانی وارد به استفاده‌کنندگان از امکانات شهربازی و مراجعین را به شرط رعایت کلیه استانداردهای مربوط به تاسیسات و وسایل بازی موجود در شهربازی و وجود بازدیدهای دوره ای و همچنین دارا بودن گواهی استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران و احراز مسئولیت مدیر شهربازی تحت پوشش قرار می‌دهد.

 • بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مسئول فنی بیمارستان ، درمانگاه ها و کلینیک ها

این بیمه‌نامه جبران کننده خسارات جانی ناشی از قصور و اهمال غیر عمدی مسئولین فنی و مدیران مراکز درمانی اعم از بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها ، درمانگاه‌ها ، داروخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها می‌باشد.

 • بیمه مسئولیت مدنی شرکت‌های نصب / تست سیستم گازسوز خودرو

شرکت هایی که با مجوز های مراجع ذیصلاح اقدام به نصب یا تست سیستم های گازسوز اعم از CNG و یا LPG می نمایند، می توانند خسارات جانی و مالی وارد به استفاده کنندگان خودرو و اشخاص ثالث را که ناشی از مسئولیت آن شرکت باشد، تحت پوشش بیمه در آورند.

 • بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای مسئول فنی داروخانه

این بیمه نامه جبران کننده خسارات ناشی از قصور مسئول فنی داروخانه در ازای اشتباه و خطای سهوی وی در ارایه خدمات دارویی به مشتریان تا سقف تعهدات بیمه نامه خواهد بود. این بیمه نامه خسارات ناشی از فوت، نقص عضو را پس از احراز مسئولیت فرد جبران می کند.

 • بیمه مسئولیت مدنی مدیران تعمیرگاه‌های خودرو در قبال مراجعین

خسارت جانی وارده به مراجعه کنندگان به تعمیرگاه و خسارت مالی وارده به خودروهای آن ها در زمان تعمیر که ناشی از آتش سوزی، انفجار، سرقت کلی، شکست شیشه، سقوط از وسایل بالابرنده و یا تست خودرو باشد، در صورت احراز مسئولیت مدیر تعمیرگاه در این بیمه‌نامه جبران خواهد شد.

 • بیمه مسئولیت مدنی مدیران پارکینگ های عمومی در قبال مراجعین

این بیمه‌نامه خسارت جانی وارده به مراجعه کنندگان به پارکینگ‌های عمومی و یا خسارت مالی وارده به خودروها را که ناشی از خطر سرقت کلی، سقوط اجسام بر روی خودروها، شکست شیشه، آتش سوزی و انفجار در محوطه پارکینگ باشد مشروط به احراز مسئولیت مدیر پارکینگ طبق رای مراجع ذی صلاح جبران می نماید.

 • بیمه مسئولیت مدنی مدیران آرایشگاه در قبال مراجعین

عبارت است از بیمه مسئولیت مدنی بیمه‌گزار در قبال اشخاص ثالث، بدین معنا كه چنانچه در نتیجه قصور و یا اهمال غیرعمدی بیمه‌گزار خسارت جانی به افراد مورد اشاره وارد آید و بیمه‌گزار براساس رای مراجع قضایی مسئول جبران خسارت شناخته شود، بیمه‌گر پس از احراز مسئولیت بیمه‌گزار مطابق با شرایط و مفاد بیمه‌نامه و حداكثر تا سقف تعهدات مندرج در بیمه‌نامه نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود.

 • بیمه مسئولیت حرفه ای دامپزشکان

در این بیمه‌نامه مسـئولیت حرفه‌ای بیمه‌گزار در قبال خسـارت مالی وارد به صــاحبان حیوانات، ناشی از خطا، اشــتباه و یا قصــور غیرعمدی بیمه‌گزار در امر تشـخیص، معالجه، درمان، تجویز دارو، مامایی و اعمال جراحی و به طور کلی انجام وظیفه دامپزشـکی، تحت پوشش خواهد بود.

 • بیمه مسئولیت حرفه ای کارگزاران رسمی بیمه

این بیمه ­نامه خسارت های ناشی از مسئولیت حرف ه­ای کارگزار رسمی بیمه مستقیم (اعم از حقیقی و حقوقی)، کارکنان و بازاریابان وی و مسئولین شعب کارگزار رسمی بیمه مستقیم که در نتیجه تقصیر، غفلت و مسامحه یا قصور آنها در انجام فعالیت­ های تعریف شده ایجاد شود و بر اساس نظریه مراجع ذیصلاح و درصورت لزوم رای مراجع قضایی، کارگزار مسئول جبران آن شناخته شود مشروط به اینکه هر گونه ادعای خسارت علیه کارگزار در طول مدت اعتبار بیمه نامه و یا 3 سال پس از انقضای بیمه­نامه مطرح گردیده باشد، را پوشش می­دهد.

 • بیمه مسئولیت حرفه‌ای ارزیابان خسارت بیمه مرکزی ج.ا.ا

عبارت است از بیمه مسئولیت  حرفه‌ای بیمه‌گزار (ارزیاب خسارت بیمه‌مرکزی) در قبال خسارات مالی وارده به استفاده‌كنندگان از خدمات حرفه‌‌ای بیمه‌گزار، بدین معنی كه چنانچه بیمه‌گزار بر اساس رای مراجع قضایی و یا مراجع ذیصلاح مسئول جبران خسارت شناخته شود بیمه‌گر تا حدود تعهدات مندرج در بیمه‌نامه ، نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود.

 • بیمه مسئولیت حرفه‌ای شرکت‌های بازرسی کالا در قبال صاحبان و خریداران کالا

عبارت است از بیمه مسئولیت حرفه ای بیمه‌گزار كه بر اساس آن بیمه‌گر متعهد می شود ، چنانچه در نتیجه قصور و یا اهمال غیر عمدی بیمه‌گزار ناشی از بازرسی فنی و حرفه ای کالا كه مجوز بازرسی آن از سوی مراجع ذیصلاح توسط بیمه‌گزار اخذ شده باشد خسارت جانی و مالی به اشخاص ثالث وارد آید و بیمه‌گزار بر اساس رای مراجع قضایی مسئول جبران خسارت شناخته گردد بیمه‌گر پس از احراز مسئولیت بیمه‌گزار مطابق با شرایط و مفاد  بیمه‌نامه و حداكثر تا سقف تعهدات بیمه نامه نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود.

 • بیمه مسئولیت حرفه‌ای مدیران بانک درقبال اشخاص ثالث

عبارت است از مسئولیت حقوقی بیمه‌شدگان در قبال زیان‌های‌مالی وارده به اشخاص‌ثالث و یا سهامداران طرف معاملات و عملیات بانکی بیمه‌گزار در اثر تصمیمات و اقدامات توأم با اشتباه، سهو، خطا و قصور غیرعمدی بیمه‌شدگان در مقام اجرای وظایف اداری و سازمانی خود بر طبق ضوابط و مقررات قانونی حاکم بر فعالیت‌های بانک طبق آراء قطعی مراجع قضایی و نیز محکومیت‌های مالی ناشی از آراء قطعی مراجع قانونی دستگاه‌های ناظر مشتمل بر هیات انتظامی بانک‌ها و هیات‌های رسیدگی سازمان بورس و اوراق بهادار.

 • بیمه مسئولیت مدنی مراکز توانبخشی و حمایتی

در این بیمه‌نامه، در صورت وقوع حادثه برای مددجویان در محدوه مکانی مراکز توانبخشی و حمایتی ، خسارت وارده به شرط احراز مسئولیت بیمه‌گزار (مدیر آن مرکز) از طریق این بیمه نامه قابل جبران است.

 • بیمه مسئولیت مدنی نگهبانان مسلح سازمان ­ها / محیط بانان /در قبال اشخاص ثالث

عبارت است از مسـئولیت مدنی بیمه‌گزار در قبال اشخاص‌ثالث، بدین معنی که هرگاه در اثر استفاده از اسلحه،  بصورت غیرعمدی و با رعایت قانون بکارگیری سلاح و به هنگام درگیری در نشـانی‌ها و مسیرهای مندرج در بیمه‌نامه، خسارات جانی و مالی به اشخاص ثالث وارد آید و مسئولیت بیمه‌گزار توسط بیمه‌گر و در صورت لزوم توسط مراجع قضایی محرز شود، بیمه‌گر براساس مفاد و شرایط این بیمه نامه و حداکثر تا سقف تعهدات مندرج در جدول مشخصات خسارات وارده را جبران خواهد نمود.

 • بیمه مسئولیت مدنی مراكز و پایگاه­ های اورژانس درقبال مصدومین و بیماران

این بیمه‌نامه مسئولیت مدنی مدیران مراکز و پایگاه­ های اورژانس دولتی، آمبولانس­ های خصوصی، رانندگان و اپراتورهای مراکز اورژانس در قبال اشخاص ثالث و استفاده کنندگان از خدمات آن­ها را پوشش می­دهد.