نمایندگان بیمه پارسیان در استان گلستان
كدنام و نام خانوادگیشهرنشانیشماره تماس
503144ملیحه خسروجردیگرگانخیابان افسران ، بعد از افسران 4 کدپستی 4919953882 1732425229
503283خدیجه قرنجیکآق قلاخیابان مصطفی خمینی،ابتدای مختوم قلی 3 کد پستی 4931747152 1734531337
503304یوسف فامیلی دوگونچیآق قلااستان گلستان، شهرستان آق قلا، خیابان شهیدباهنر، ضلع جنوبی پل باهنر، کدپستی49317367551734522567
503343عبدالقادر چپرلیگنبدگنبد، بلوارامام زاده، نرسیده به چهارراه سعدی، کدپستی4971956713 7133260311
503349مهری چوگانگرگانگرگان، بلوارناهارخوران، نبش عدالت53، ساختمان صدف، طبقه3، واحد4، کدپستی4917889145 7132329301
503357سمانه وحیدیگنبدخیابان طالقانی شرقی،بین طالقانی 3 و 5،مجتمع آجودانی،انتهای سالن طبقه همکف951733540090
503390طاهر معتمدی زادهگنبدخیابان امام خمینی، طبقه همکف کد پستی 4997141666 1735453630
503424برات علی میرشکاریگرگانبلوار گلشهر، ما بین گلشهر شمالی 1و 3 کد پستی 4916794817 31732177488
503481علیرضا کشیریكردكویاستان گلستان، کردکوی، خیابان جنگل، کد پستی 48818835141734334183
503590رحمان یلمهآق قلااستان گلستان، آق قلا، بلوار باهنر شمالی(خیابان معلم)،جنب پمپ بنزین، کد پستی 41316345881734521126
503616فرامرز جهانداریآزاد شهرآزادشهر،خیابان گنبد،نبش ولایت14(روبروی بهداری)09113761256-09351678384
503627معصومه قرنجیکآق قلاخیابان باهنر،خیابان شهید رجائی شرقی،نبش اتحاد 12 کدپستی 4931683588 1734537469
503628فریده خلیلیانآق قلااستان گلستان، شهرستان آق قلا، خیابان شهیدباهنر، خیابان غیاث الدین یکم، کدپستی49317363511734529482
503639مرضیه بارانیگرگانگرگان، بلوارکاشانی، پایین تر از کاشانی 101732125322
503643سلیمان باش قرهعلی آباد کتولعلی آباد کتول، بلوار امام رضا،پاساژ حسینی،طبقه اول،واحد یک کدپستی 4941653650 1734222243
503689زهرا قربانیگنبدشهرک فرهنگیان،فاز 2، خیابان سیدجمال الدین اسد آبادی،طبقه همکف کدپستی 4979173417 1733336623
503759آلتین آی شمالیگرگانگرگان، خیابان امام رضا، جنب پمپ بنزین، کد پستی 4871858483 1734370206
503856رامین شیرمحمدلیگنبدگنبدکاووس، خیابان میهن غربی، بعداز چهارراه فردوسی، پلاک ثبتی1/46273، طبقه همکف، کدپستی49718341351733293314
503890جلال محمدیكلالهاستان گلستان، شهستان کلاله، خیابان آزادی،بین کوچه26 و28 ،کدپستی 49917836591735423501
503939گلشادخرمالیگنبدخیابان بعثت،پاساژ بعثت پلاک 105 طبقه همکف کدپستی 4971631443 09113729475 -33342845
504069فائزه شکیگرگانخیابان امام خمینی- بهشتی، خیابان بهارستان،بهارستان 3،طبقه همکف کدپستی 491386989 1732231507
504126حسین فاروقیگرگانخیابان جمهوری،بین جمهوری 6و 8،پلاک1505،کدپستی4897138579 1734472464
504164صحرا رجب لوگرگانرامیان ، بلوار ابریشم، پلاک 133، طبقه همکف، کد پستی 4951753631 09119960730 - 01735888577
504277جمشید صحنهآق قلااستان گلستان ، شهرستان آق قلا ، باهنر شمالی کد پستی 4931615619 09111785248 - 01734523179
504282کورش ملک حسین آبادگرگاناستان گلستان ، شهرستان گرگان ، خیابان بعثت - مابین بعثت 9 و 11 کد پستی 491568395701732137020 - 09117502800
504323رقیه شاهینیگرگانخیابان امام رضا،نبش کوچه 49 کدپستی 4918754583 01732241036 - 09118695695
504342آرمان فرهنگ گرگانویلاشهر- بین ویلا 15 و 17 کد پستی 491474933109111704922 -01732127094
504366فاطمه عنایت زاده کرائیلیگرگانخیابان ولیعصر (شالیکوبی) نبش عدالت 49 ساختمان گلستان طبقه اول جنوب غربی کد پستی 4917888837 01732346018 - 09114507407
504386زهرا صوفیگرگانشهرک حافظ چهارراه حافظ - حافظ 19 کد پستی 491396417401732620862- 9330712132
504525مژگان هنرورگنبدخیابان مدرس - نبش قائم کد پستی 4971849611 01733361376 - 09113725032
504539مرضیه قره قولگرگانبندر ترکمن- خیابان امیرکبیر - نبش امیرکبیر 20 کد پستی 4891846867 01734421660 - 09116443694
504558بهار قرنجیکبندر ترکمنبندر ترکمن - خیابان آزادی - خیابان آزادی 34 کد پستی 4891853188 01734424284 - 09119474240
504568سبحان وزیریگنبدگنبد کاووس، مینودشت، خیابان پاسداران، روبروی خیابان معلم کدپستی 4981938853 01735232624 - 09112728416
504586مریم کریمیگنبدخیابان هلا ل احمر بعد از چهار راه ملت پلاک 330 کد پستی 4971918458 01733332205 - 09113880132
504591منیره قزلآق قلاخیابان بیت المقدس - نبش قدس 3 کد پستی 4931886158 01734537464 - 09308221308
504599اسحاق بندشكلالهبلوار مدنی خیابان مدنی 5 کد پستی 4991796456 01735449682 - 09119781094
504612نعمت اله قرنجیکآق قلاخیابان امام خمینی جنوبی نرسیده به سه راه طعنه کد پستی 4931734155 01734537747 - 09108476000
504634احسان اله پیراگرگانشهرک امام - مابین خیابان 22 بهمن غربی و کوچه ششم کد پستی 4915739587 01732124913 - 09113797837
504651معید یلمهء گنبدگنبدطالقانی غربی (کاخ) - روبروی سه راه کاشانی پلاک 409 کدپستی 4971614336 01733231815 - 09391448304
504710گل آی یلمهگنبدبلوار امام زاده - نبش کوچه 16 کدپستی 4971983974 9117978953
504739طاهره اخلاقیگمیشاندور میدان امام خمینی کدپستی 4896136739 -9.0551569760173E+20
504824علی جرجانیگرگانتاتار علیا - خیابان امام خمینی - سه راهی اخلی جنب ایستگاه - طبقه همکف کدپستی 4968147514 01735873940 -09111791422
504829مرضیه علینقیگرگانخیابان خمینی - آفتاب 13 - پاساژ قائم طبقه اول کدپستی 4913615433 01732240314 - 09388571282
504916بهزاد بابائیگرگانخیابان سرخواجه - مجتمع تجاری آفتاب 2 طبقه یک واحد 298 کدپستی 4917673617 1732205696 - 9115262483
504937زینب دوگونچیگنبدخیابان خیام شمالی - نرسیده به چهارراه بهار پلاک 361 01733231126 -09119986654
504963بهمن طعنه گنبدیگنبدخیابان میهن غربی، بعد از چهار راه فردوسی، کد پستی 4971968899 01733227859 - 09113767917
504987سجاد میر ساجدیخانبینروستای رضا آباد ( جاده اصلی تهران - مشهد ) جنب پل هوایی کدپستی 4955179864 9119795792
505005نسرین پارسی مهرگرگانمیدان نماز- به سمت چهارراه میدان - پاساژ داوری طبقه همکف کدپستی 4918685695 01732237722 -09114517024
598020مریم موسویگرگانگرگان،خیابان مطهری جنوبی،خیابان مطهری13،كد پستی 49156558111732157128
598030آیلر ارزانیگنبدخیابان امام خمینی شمالی،روبروی باغ ملی، ابتدای خیابان آیت اله سعیدی، پاساژ منوچهری،طبقه اول، واحد33،کدپستی 49716443591733237591
598100طاهره قربان زاده نمینگنبدگنبد كاووس،خیابان شریعتی شرقی، بعد از چهار راه خیام، پلاك 3681722228825
598210عمران زیارت بانگرگانگرگان،بلواركاشانی،روبروی كاشانی 19،طبقه ی همكف1713335460
598230سیروس خزینگنبدگنبد كاووس، خیابان راهنمایی، بعد از چهاراه ملت، كد پستی 49719444691723330000
598270نیما امامی نیاگرگانگرگان،بلوار ناهارخوران،پاساژ زرتشت،طبقه اول،واحد401715536246
598320صدیقه مظفریگرگانگرگان، میدان ملاقاتی،ما بین ملاقاتی 8 و فلكه ملاقاتی،كد پستی49166944371732233035
598380اسحق علی محمدخانیگرگاننرسیده به چهارراه مطهری جنوبی،روبه روی مطهری جنوبی 18 کدپستی 4915615168 1732154129
598400معصومه برادرانگرگانخیابان شهدا، خیابان لاله 9،روبه روی امام زاده محسن، کدپستی 4913638555 1732250576
598420رحیم پویانگرگانخیابان ایرانمهر بالا،نبش کوچه محتشم،روبه روی ابوذر 55، کدپستی 4918773887 01732254908-9
598490نورعلی ساوریگرگانگرگان، كمربندی گرگان، خیابان زنگیان روبروی نیایش سوم1732425681
598530عباسعلی مسعودی جوزچالگرگانخیابان انقلاب،20 متری اول(نهضت)،نبش نهضت 8 کدپستی 4915744117 09118003789 - 1732125806
598550آسیه بیاضیگرگانخیابان ولیعصر، عدالت 22،پلاک 21 طبقه منفی یک واحد 21 کدپستی 4916619147 1732363814
598580عباس غریب مجنیگرگانگرگان،كمربندی،ابتدای شهرك فردوسی،پلاك49147141151713325693
598620حسین بارانیگنبدگنبدكاووس، خیابان طالقانی شرقی، بعد از چهار راه دلشگا، روبروی کلانتری، مجتمع کارنیک، طبقه همکف، شماره 81733286415
598630حسین بادلیگرگاناستان گلستان،گرگان، میدان کاخ، برج سرمایه، طلقه 6، واحد66، کد پستی 49176441411732201660
598640مرتضی ایرجیگرگانگرگان، میدان تالار ، بلوار جانبازان1732267207
598700محمد امین علاقیگرگانبندر ترکمن، خیابان آزادی،خیابان آزادی دو کدپستی 4891616555 1734485766
598720محمد اصغریگنبدخیابان 17 شهریور شرقی ،نرسیده به خیابان دلگشاء، طبقه همکف، کد پستی 4971846495 1733382871
598730سیده هدی حسینیگرگانگرگان،خیابان چاله باغ، جنب كوچه قدس ششم،كد پستی 49177363951712349274
598750الناز میرخسرویگرگانخیابان سرخواجه ، مجتمع تجاری آفتاب دوم، طبقه اول انتهای لاین دوم واحد 245 کدپستی 4917673666 09199560949 -3225317
598760اعظم نظریگرگانگرگان،میدان وحدت (شهرداری)،درب وسط بازار امام،طبقه فوقانی،كد پستی49137131659113708806
598780فرید فروهرگرگانبندرتركمن،خیابان جمهوری 5،كدپستی 48917179861734433330
598790مریم دخت دولتیكردكویكردكوی، بلوار امام رضا شرقی، نبش كوچه اداره بازرگانی، كدپستی 48817487791733223704
598800مهران مشرقیگنبدگنبد كاووس،خیابان راهنمایی،كدپستی 49719469861733338921
598810محسن دروكیعلی آبادعلی آباد كتول،خیابان امام رضا، چهارراه جنگلده،ابتدای كوچه چایكار،ساختمان تجری،طبقه دوم1736239692
598820لطیفه حسینی قره قاشلیگنبدبندرتركمن،خیابان جمهوری،بین جمهوری یك و سه1734225400
598830مرضیه نیك زادآزادشهرآزادشهر، خیابان گرگان،خیابان شهید حیدرزاده،نرسیده به هشت متری اول9397130680
598840صالح ماسوریانس ینقاقیگنبدگنبدكاووس،خیابان شریعتی شرقی،نرسیده به چهارراه سیاوش،روبروی كوچه189100373653
598860سید نظام میرکاظمیگرگانگرگان، میدان قندهاری، ساختمان میركاظمی ، كد پستی 4919756485 طبقه 1017166801270-09111773538
598900مجید وزیری دوزینگنبدگنبد كاووس،خیابان 17 شهریور شرقی،میدان ثبت احوال،پلاك 11723385620
598910سید احمد میر اسدالهیگرگانگرگان، ضلع جنوبی خط كمربندی،بلواربهارستان،نبش خیابان سعدی یكم كد پستی 4913896737176620924