بیمه عمر و سرمایه گذاری خانواده بیمه پارسیان

همه ما تمایل داریم: برای تامین آینده خود و خانواده برنامه‌ریزی كرده و زندگی شادی را فراهم نماییم. نگرانی‌هایمان را در خصوص بروز اتفاقات ناگوار كاهش داده و از خانواده خود در برابر این حوادث حمایت نماییم. پشتوانه مالی مناسبی را برای خود و خانواده تامین نماییم. اما برای برآورده شدن این تمایلات ، چگونه برنامه‌ریزی کنیم؟ شركت بیمه پارسیان به منظور برآورده شدن این تمایلات، كاهش نگرانی‌ها در خصوص وقوع حوادث ناگوار احتمالی و فرآهم آوردن امكان سرمایه‌گذاری مناسب، طرح بیمه جامع خانواده را ارائه نموده است. این بیمه‌نامه بگونه‌ای طراحی شده است که نه تنها سرمایه‌هایی را بلافاصله پس از فوت سرپرست خانواده برای سایر اعضای خانواده تامین می‌کند، بلکه پشتوانه مالی مناسبی را نیز برای پایان قرارداد حتی در صورت فوت سرپرست فراهم خواهد کرد.

بیمه عمر و سرمایه گذاری خانواده بیمه پارسیان

بیمه جامع خانواده پارسیان چیست؟

این بیمه نامه دقیقا شبیه بیمه عمر و سرمایه گذاری انفرادی بیمه پارسیان می باشد

اما با پرداخت 1 حق بیمه تا حداکثر 4 نفر را تحت پوشش تمام خدمات قرار دهید

بیمه جامع خانواده شركت بیمه پارسیان با هدف ارایه پوشش‌های بیمه‌ای به اعضای خانواده در قالب یك بیمه‌نامه جامع و فراهم آوردن امكان سرمایه‌گذاری مدون مبالغ خرد پرداختی ایجاد شده است.

ارایه پوشش‌های بیمه‌ای برای حداكثر 4 نفر از افراد خانواده با یک بیمه ­نامه: با خرید بیمه­ نامه خانواده، بیمه­ گزار علاوه بر خود می ­تواند برای 3 نفر از دیگر اعضای خانواده در قالب همان قرارداد پوشش های بیمه ­ای را تعیین و خریداری نماید.

ضمنا در این حالت و در صورتی كه بیمه شده دوم تمایلی به ادامه بیمه­ نامه نداشته باشد، ارزش بازخریدی بیمه­ نامه به علاوه ارزش فعلی حق ­بیمه ­های آتی تا پایان قرارداد، به بیمه­ گزار جدید قابل پرداخت خواهد بود.

امکان خرید پوششهای اضافی برای هریک از بیمه شدگان در این بیمه نامه نیز وجود دارد.

 

مزایای ویژه طرح عمر خانواده بیمه پارسیان چیست؟

مزیت عمده طرح بیمه جامع خانواده، پوشش فوت مقدم بیمه­ شده اول است: که در این حالت در صورتی که بیمه شده اول خانواده قبل از بیمه شده دوم فوت نماید، شرکت بیمه پارسیان ضمن پرداخت سرمایه فوت بیمه­ شده اول به استفاده­ کنندگان از منافع بیمه نامه (ذی نفعان)، پرداخت حق­ بیمه را تا پایان قرارداد متعهد خواهد شد. بنابراین پوشش های بیمه ­ای سایر افراد خانواده و همچنین اندوخته بیمه­ نامه همانند قبل و بدون پرداخت حق­ بیمه ادامه خواهد یافت.

  • ارائه پوشش فوت به هرعلت برای هریک از اعضای خانواده بصورت مجزا
  • ارائه پوشش ویژه معافیت در صورت فوت مقدم بیمه شده اول
  • در این بیمه‌نامه، در صورتی كه بیمه‌شده اول زودتر از بیمه‌شده دوم فوت نماید، علاوه بر اینكه اعضای خانواده از پرداخت كل حق‌بیمه تا پایان قرارداد معاف خواهند شد، پوشش‌های بیمه‌ای نیز برای سایر افراد خانواده ادامه داشته و ارزش بازخریدی بیمه‌نامه همانند قبل رشد خواهد یافت.