بیمه شخص ثالث خودرو بیمه پارسیان

شما می توانید با داشتن بیمه نامه شخص ثالث، خسارتی را که توسط خودروی شما به اشخاص ثالث وارد می شود، جبران نمایید. البته براساس قانون بیمه اجباری شخص ثالث، همه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی موظفند مسئولیت خود را در مقابل اشخاص ثالث در قبال خسارت های مالی و جانی نزد یكی از شرکت های بیمه داخلی بیمه نمایند. در بیمه شخص ثالث، منظور از شخص ثالث، هر شخصی به استثنای راننده مسبب حادثه است که به سبب حوادث خودروی مورد بیمه دچار زیان های جانی یا مالی شود. به همین دلیل بیمه پارسیان با ارائه بیمه نامه حوادث راننده به شماکه دارنده وسیله نقلیه هستید، این امكان را می دهد تا خسارت های جانی وارده به راننده مقصر حادثه را نیز بیمه نمایید.

بیمه شخص ثالث خودرو بیمه پارسیان

بیمه شخص ثالث خودرو بیمه پارسیان

شما می‌توانید با داشتن بیمه شخص ثالث، خسارتی را که توسط خودروی شما به اشخاص ثالث وارد می شود، جبران نمایید. البته براساس قانون بیمه اجباری شخص ثالث، همه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی موظفند مسئولیت خود را در مقابل اشخاص ثالث در قبال خسارت های مالی و جانی نزد یکی از شرکت های بیمه داخلی بیمه نمایند.

در بیمه نامه شخص ثالث که یکی از انواع بیمه خودرو با الزام قانونی است، منظور از شخص ثالث، هر شخصی به استثنای راننده مسبب حادثه است که به سبب حوادث خودروی مورد بیمه دچار زیان های جانی یا مالی شود. به همین دلیل بیمه پارسیان با ارائه بیمه نامه حوادث راننده به شما که دارنده وسیله نقلیه هستید، این امکان را می دهد تا خسارت های جانی وارده به راننده مقصر حادثه را نیز بیمه نمایید. همچنین شما می توانید با خرید بیمه بدنه از شرکت بیمه پارسیان، چنانچه مقصر حادثه باشید، خسارت وارده به خودروی خود را جبران نمایید.

تخفیفات براساس سنوات عدم خسارت برای هر سال 5 درصد و حداکثر تا 70 درصد لحاظ می گردد.

 

  خطرهای تحت پوشش در بیمه شخص ثالث پارسیان:

بیمه شخص ثالث خسارت های مالی و بدنی ناشی از تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش سوزی یا انفجار وسیله نقلیه بیمه شده و نیز خسارت هایی که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد می شود را تحت پوشش قرار می دهد.

خسارت های قابل پرداخت در بیمه شخص ثالث پارسیان

خسارت های مالی :

  • جبران زیان های مالی که به اشخاص ثالث (زیان دیدگان حادثه) وارد می شود.

خسارت های جانی:

  • دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه نامه
  • هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو و از کارافتادگی (جزئی یا کلی، موقت یا دائم)
  • هزینه پزشکی در صورتی قابل پرداخت است که به صورت کلی و یا جزئی از محل دیگری قابل تامین نباشد.

افزایش تعهدات بیمه شخص ثالث پارسیان

با توجه به اینکه میزان دیه، در هر سال توسط قوه قضائیه تعیین می گردد، در صورتیکه تعهدات بیمه نامه شخص ثالث شما کمتر از حداقل تعیین شده از طرف قوه قضائیه باشد، می توانید تعهدات بیمه نامه شخص ثالث خود را افزایش دهید.

بیمه گذاران بیمه پارسیان می توانند با مراجعه به هر یک از شعب و نمایندگی ها در تمام کشور ،تعهدات بیمه خود را افزایش دهند

  بیمه حوادث راننده

همانطوری که گفته شد، راننده خودروی مقصر، جزء افراد ثالث نمی باشد. لذا خسارت های بدنی وارده به راننده ی مقصر حادثه با پرداخت حق بیمه جداگانه طبق شرایط بیمه نامه حوادث، قابل بیمه شدن می باشد.