مراکز خدمات بالینی در منزل

مراکز خدمات بالینی طرف قرارداد با بیمه پارسیان
نام مرکز درمانینشانی مرکز درمانیشماره تماس
مرکز خدمات بالینی در منزل سهاطبتهران، خيابان سهروردي شمالي، بالاتر از مطهري، کوچه نيکان ، پلاک 2 ، ساختمان نيکان ، طبقه 5 ، واحد 1987700079 - 021
آتینتهران - خيابان شريعتي - خيابان ظفر - پلاک 30 - طبقه - واحد 441993 - 021