بیمه مرهونات بانكی بیمه پارسیان

دریافت وام از بانك ها منوط به ارائه بیمه نامه آتش سوزی می باشد....

بیمه اظهار نامه ای پارسیان

با توجه به تغییرات در میزان موجودی انبارها، صاحبان كالا و تولید كنندگان نیاز...

بیمه جامع منازل و مجتمع های مسكونی بیمه پارسیان

شركت بیمه پارسیان به منظور ارائه پوششی جامع برای مالكین منازل مسكونی، اقدام به...

بیمه آتش سوزی منازل مسکونی بیمه پارسیان

آتش این عنصر جدا نشدنی زندگی ما، از بزرگترین اکتشافات بشر بوده و نقش...

بیمه آتش سوزی مراکز صنعتی بیمه پارسیان

آتش سوزی و بلایای طبیعی حوادثی هستند كه در اندك زمانی می توانند دارایی، سرمایه...

بیمه آتش سوزی غیر صنعتی بیمه پارسیان

شما می توانید با خرید بیمه آتش سوزی مراكز غیر صنعتی شركت بیمه پارسیان، بار...

بیمه آتش سوزی طرح آرامش

در این طرح از بیمه آتش سوزی که برای موارد مسکونی تهیه شده است و...

بیمه آتش سوزی طرح اصناف

بازار هدف بیمه آتش سوزی طرح اصناف با توجه به سرمایه های آن، مغازه...

بیمه آتش سوزی طرح خانه و خانواده

بیمه نامه خانه و خانواده صرفاً خسارت های ناشی از خطرات، آتش سوزی و صاعقه...