پیام مدیر عامل بیمه پارسیان

هادی اويار حسين (مديرعامل)

 به نام خدا

خداوند بزرگ را شكر گزارم كه توفیق خدمتگزاری در سنگری جدید (بیمه پارسیان) را نصیب اینجانب فرموده است و امیدوارم دست در دست كاركنان صدیق و نمایندگان فهیم این شركت بتوانیم واژه خدمتگزاری صادقانه به هموطنان گرامی را معنایی دوباره بخشیم. بیمه پارسیان اكنون به عنوان بنگاهی خوشنام و با امكانات بالقوه فراوان جهت رشد و توسعه، دارا بودن نیروی انسانی جوان و تحصیلكرده، دستیابی به تعالی سازمانی و رسیدن به افقهای جدید را سرلوحه اهداف خود قرار داده است.

 بر اساس افق آینده ترسیم شده در چشم انداز و پیروی از استراتژی سازمانی، معتقدم تا با به كارگیری استراتژی دانش محور و با به خدمت گرفتن فن آوری روزآمد، هدف گذاری درست و حركت برنامه ای، اطمینان و اعتماد به سرمایه های انسانی، پویایی سازمانی را حفظ نموده و با انعطاف پذیری در شرایط ناپایدار محیط بین المللی ضمن شناخت صحیح از فرصتها با چابكی و سرعت عمل به موقع چالشها را با موفقیت طی نماییم.

 میثاق مشترك یكپارچه كاركنان و نمایندگان بیمه پارسیان كسب رضایت كلیه ذینفعان بالاخص رضایت مشتریان گرانقدر است.

 شعار راهبردی “همیشه حق با مشتری است” را نصب العین خود قرار داده و تجلی واقعی مشتری مداری و تكریم ارباب رجوع را به نظاره بنشینیم.

 به امید سرافرازی ایران اسلامی عزیز و اعتلای روزافزون گروه مالی پارسیان و سپاس از اعتماد مشتریان محترم، امیدواریم با افزایش سهم از بازار به دنبال كسب رضایت مشتریان شركت باشیم و همواره ارزش های كلیدی بیمه پارسیان را كه همانا آینده نگری، راستی و درستی، اعتماد و اعتبار، مشتری مداری و شایستگی است، سرلوحه كارمان قرار دهیم .

 هادی اویار حسین
مدیر عامل