استعلام وضعیت بیمه نامه

استعلام نرخ و خسارت بیمه نامه

پس از ورود به سامانه بنیان، میتوانید انواع استعلام از بیمه نامه های خود را به صورت آنلاین مشاهده نمایید.

استعلام وضعیت بیمه نامه

استعلام اندوخته

استعلام اصالت بیمه نامه مسافرتی

استعلام نرخ بیمه نامه مسافرتی

استعلام بدنه خودرو

استعلام نرخ بيمه نامه ثالث

استعلام خسارت بیمه شخص ثالث

استعلام خسارت بیمه نامه درمان