بیمه تمام خطر ماشین آلات و تجهیزات پیمانكاری بیمه پارسیان

این بیمه نامه که بعضاً Contractor’s Machinery & Equipment C.P.E نیز نامیده می شود، ابزار کار پیمانکاران مجری پروژه های عمرانی و زیر بنائی و یا بطور کلی خسارت فیزیکی وارد به دستگاههائی مانند لودر، بولدوزر، سایدبوم، جرثقیل، دستگاه جوش، پمپ، کمپرسور و مانند اینها را بصورت تمام خطر بیمه می نماید. دستگاههائی که بعنوان ابزار کار پیمانکار بکار میروند اگر خود کششی باشند ماشین آلات و اگر توسط ماشین جابجا شوند تجهیزات نامیده میشوند، مثلاً لودر یا لیفتراک، جزء ماشین آلات و کمپرسور و پمپ جزء تجهیزات محسوب می شوند.

بیمه تمام خطر ماشین آلات و تجهیزات پیمانكاری بیمه پارسیان

 دستگاههائی که بعنوان ابزار کار پیمانکار بکار میروند اگر خود کششی باشند ماشین آلات و اگر توسط ماشین جابجا شوند تجهیزات نامیده میشوند، مثلاً لودر یا لیفتراک، جزء ماشین آلات و کمپرسور و پمپ جزء تجهیزات محسوب می شوند.

تجهیزات و ماشین آلات پیمانکاران با ضمیمه کردن الحاقیه در بیمه تمام خطر نصب و پیمانکاران نیز قابل بیمه شدن می باشند ولی در آنجا نیز محاسبات حق بیمه این موارد سالیانه است و دارای فرانشیز جداگانه میباشد، نرخ و شرایط این نوع بیمه بستگی به نوع ماشین و محل کار دارد. خطراتی نظیر سیل، زلزله، صاعقه، طوفان، تصادم، سرقت، آتش سوزی، افتادن از بلندی و ریزش کوه و تونل و … جزء حوادث تحت پوشش می باشند.