بیمه اظهار نامه ای پارسیان

با توجه به تغییرات در میزان موجودی انبارها، صاحبان كالا و تولید كنندگان نیاز به بیمه نامه ای دارند كه به وسیله آن بتوانند نوسانات در موجودی را تحت پوشش قرار دهند. بیمه نامه اظهار نامه ای، پاسخی برای این نیاز می باشد. در بیمه نامه اظهار نامه ای، فرد در ابتدای دوره حداكثر موجودی كه ممكن است در طول مدت اعتبار بیمه نامه در انبار باشد را برآورد كرده و اعلام می كند و مبلغی را به عنوان علی الحساب پرداخت می نماید. سپس در پایان هر ماه میزان واقعی موجودی را كتباً اعلام می نماید. در پایان اعتبار بیمه نامه، حق بیمه قطعی این بیمه نامه بر اساس میانگین موجودی ها در طول سال محاسبه و تسویه می گردد.

بیمه اظهار نامه ای پارسیان

مزایای بیمه آتش سوزی اظهار نامه ای بیمه پارسیان

امروزه پیچیدگی های واحدهای تولیدی و صنعتی، حجم بالای مبادلات، ورود و خروج کالا به انبارها و همچنین تورم و افزایش قیمت ها در مدت کوتاه باعث شده که صاحبان صنایع و تولیدکنندگان، نیاز به بیمه نامه ای داشته باشند تا بدون نگرانی از پرداخت حق بیمه اضافی از پوشش بیمه ای کامل برخوردار باشند، بیمه نامه اظهارنامه ای که بیمه پارسیان برای موجودی انبارهای بیمه گذاران خود صادر می کند، این نیاز آنها را به خوبی برطرف می نماید.

در بیمه نامه اظهارنامه ای فرد در اول دوره حداکثر موجودی را که حدس می زند در طول مدت اعتبار بیمه نامه در انبارهایش وجود داشته باشد را بیمه و حق بیمه علی الحسابی را بابت آن پرداخت می نماید. سپس در پایان هر ماه میزان موجودی واقعی انبارهایش را کتبا اعلام می نماید.

بیمه پارسیان در پایان دوره بیمه نامه با توجه به موجودی های ماهانه اعلام شده توسط فرد، اقدام به محاسبه حق بیمه قطعی بر مبنای میانگین موجودی نموده و تسویه حساب می نماید.