هادی اویارحسین نایب رییس هیات مدیره و مدیر عامل بیمه پارسیان

هادی اویار حسین

Position: مدير عامل
Phone: 8259

  ریاست هیئت مدیره ومدیرعامل شركت بیمه دانا
  عضوهیئت مدیره ومعاون فنی شركت بیمه البرز
  عضو هیئت مدیره غیرموظف شركت بیمه صادرات و سرمایه‌گذاری
  عضو هیئت مدیره غیرموظف بیمه اتكایی امین
  رئیس هیئت مدیره بیمه امید
  عضو هیئت مدیره شركت سرمایه‌گذاری صنعت بیمه
  عضو هیئت مدیره و معاون بازرگانی شرکت‌های گروه دارویی سازمان صنایع ملی ایران