علی مدرسی نیا عضو هیئت مدیره بیمه پارسیان

علی مدرسی نیا یزدی

Position: عضو هيئت مديره
Phone: 8259

معاون مالی و اداری شرکت سرمایه گذاری تدبیر،‌ از سال 1387 تا کنون
معاون مالی و اقتصادی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان،‌ از سال 1385 تا سال 1387
معاون مالی و اداری شرکت بین المللی توسعه ساختمان،‌ از سال 1383 تا سال 1385
مدیر حسابرسی موسسه حسابرسی مفید راهبر، از سال 1382 تا سال 1383
معاون پشتیبانی شرکت توسعه خودرو کار،‌ از سال 1381 و 1382
معاون مالی مدیرعامل شرکت ایران خودرو دیزل(خاور سابق)،‌ از سال 1374 و 1381
مدیر حسابرسی موسسه حسابرسی جامع نگر،‌ از سال 1369 تا 1374
مدیر مالی و اداری گروه معادن سنگ های ساختمانی،از سال 1367 تا سال 1369