نادر صفاجو

Position: عضو موظف هيئت مديره
Phone: 8259

عضو هیأت مدیره و معاون مدیرعامل در برنامه ریزی و توسعه بازار از سال 1402
عضو هیأت مدیره و معاون مدیرعامل در بیمه های اشخاص و مسئولیت از سال 1397 تا 1402
عضو هیأت مدیره و معاون برنامه ریزی و اقتصادی از سال 1393 تا 1397
رئیس هیات مدیره شركت یاری رسان پارسیان (سهامی خاص) 1397
عضو كمیته حسابرسی شركت سرمایه‌گذاری صنعت بیمه(سهامی عام) 1392
نایب رئیس هیات مدیره شركت كارگزاری بورس فیروزه آسیا 1391
مدیر بیمه‌های عمر و پس‌انداز شركت بیمه آسیا(سهامی عام) 1390
عضو هیات مدیره شركت ساختمانی مهر فیروز آسیا(سهامی خاص) 1389
مدیر سرمایه‌گذاری و بودجه شركت بیمه آسیا(سهامی عام) 1388
مدیر حسابرسی داخلی شركت بورس اوراق بهادار تهران 1387
مدیر آماده‌سازی سهام و امور بازار سازمان خصوصی سازی 1386
معاون مدیركل امور شركت‌ها و خصوصی سازی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور 1383
رییس گروه مطالعات و برنامه‌ریزی كشوری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور 1380