طرح بیمه سپرده گذاران بانک پارسیان

طرح بیمه سپرده گذاران بانک پارسیان
طرح بیمه سپرده گذاران خدمتی ارزنده از سوی گروه مالی پارسیان است که به پاس همراهی و وفاداری شما مشتریان گرانقدر ارائه می‌شود. در این طرح تمامی سپرده‌گذاران بلند‌مدت بانک پارسیان به صورت رایگان و با شرایط ویژه، تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی (جبران هزینه‌های بستری در بیمارستان) و بیمه آتش سوزی منازل مسکونی شرکت بیمه پارسیان و همچنین تمامی دارندگان سپرده قرض الحسنه جاری با دسته چک بانک پارسیان به صورت رایگان و با شرایط ویژه، تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی (جبران هزینه‌های بستری در بیمارستان)، عمر، حوادث و آتش سوزی منازل مسکونی شرکت بیمه پارسیان قرار می‌گیرند.

طرح بیمه سپرده گذاران بانک پارسیان

طرح بیمه سپرده گذاران بانک پارسیان

بیمه‌گذار: بانک پارسیان (متعهد به پرداخت حق بیمه)؛
بیمه‌گر: شرکت بیمه پارسیان (متعهد به پرداخت هزینه‌های ناشی از خسارت یا غرامت فوت تعیین‌ شده)؛
بیمه شده (مشتری): سپرده‌گذاران حقیقی دارنده انواع سپرده بلندمدت (ارزی‌ و ریالی) یکساله و بالاتر با نرخ سود سالانه حداکثر 18% و صاحبان سپرده قرض الحسنه جاری با دسته چک؛
دوره انتظار: مدت زمان (متوالی) که در طول آن بیمه‌گر تعهدی به پرداخت خسارت ندارد؛

توضیح1: خریداران اوراق مشارکت، اوراق گواهی سپرده، گواهی‌های سـرمایه‌گذاری صـندوق‌های تأمین سرمایه لوتوس‌ پارسـیان مشمول برخورداری از خدمات رایگان اطلاعیه حاضر نمی‌باشند.
توضیح2: مشتریانی که دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده هستند مشمول طرح نمی‌باشند.

هر یـک از صاحبان اصلی سپرده‌های بلند‌مدت و جاری، مشـروط برآن که تـا پایـان روز قبل از حادثه مالک سپرده بوده و اطلاعات مانده سپرده‌های هدف ایشان (با لحاظ نمودن نسـبت سـهم الشرکه) در طول دوره انتظار، برای هر یک از خدمات بیمه‌ای قابل ارائه، مطابق یکی از جداول زیر باشد:

معرفی محصولات بیمه‌ای قابل ارائه

بیمه آتش سوزی منزل مسـکونی:

• بیمه ساختمان و تأسـیسات واحـد مسـکونی )به اسـتثنای لوازم و اثاثیه منزل( در مقابل خطرات آتش سوزی، صاعقه و انفجار؛
تعهـدات سالانه بیمه‌گر در بیمه آتش‌سوزی منزل مسـکونی، معـادل 50% مجموع مبـالغ سپرده‌های بلندمدت و 50% میانگین ماهانه حـداقل مانده سپرده‌ جاری منتهی به روز قبل از حادثه می‌باشـد. حـداکثر تعهدات سالانه بیمه‌گر در این بیمه برای هر مشتری 500میلیون ریال (قابل پرداخت در یک یا چند حادثه) می‌باشد.

بیمه درمان تکمیلی:

• جبران هزینه‌های بستری و اعمال جراحی مشتری در بیمارسـتان و مراکز جراحی محدود (مشروط به بستری شدن حداقل به مدت 6ساعت)
• حداکثر سن در بیمهنامه درمان 80سال می‌باشد.
• حـداکثر تعهـدات سالانه بیمه‌گر برای هر مشـتری، بسـته به عملکرد سپرده‌هـای هـدف وی در طول دوره انتظـار منتهی به روز قبل از بروز خسارت، مطابق جدول زیر می‌باشد.

 

بیمه عمر:

• پرداخت سرمایه در صورت فوت مشتری؛
• حداکثر سن برای بیمه عمر 69سال تمام می‌باشد.
• سرمایه مشتری در بیمه عمر، بسـته به عملکرد سپرده‌ جاری وی در طول دوره انتظـار منتهی به روز قبل از فوت، مطابق جدول زیر می‌باشد:

بیمه حوادث:

• پرداخت سرمایه در صورت فوت و همچنین جبران هزینه‌های پزشکی مشتری، ناشی از حادثه؛
• حداکثر سن برای بیمه حوادث 75سال تمام می‌باشد.
• سرمـایه مشتری در صورت فوت و حـداکثر تعهـدات سالانه بیمه گر بابت هزینه‌های پزشـکی، در بیمه حوادث، بسته به عملکرد سپرده‌ جاری وی در 30روز منتهی به روز قبل از حادثه، مطابق جدول زیر میباشد:

برای کسب اطلاعات بیشتر فایل زیر را دانلود کنید

دانلود بروشور طرح سپرده گذاران

کارشناسان ما در ادارات مرکزی بيمه پارسيان و امين پارسيان
آماده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی پاسخگويی به پرسش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و رفع مشکلات احتمالی شما در استفاده از خدمات در ساعات اداری هستند.