بیمه پارسیان

کیومرث جعفری

Position: رییس شعبه بیهقی
Phone: 02126244830