عبدالحکیم قلیچ زاده رییس شعبه گنبدکاووس بیمه پارسیان

عبدالحکیم قلیچ زاده

Position: رییس شعبه گنبدکاووس
Phone: 01733241412