یاسر قنبری نودهی مدیر منطقه شمال کشور و سرپرست شعبه ساری بیمه پارسیان

یاسر قنبری نودهی

Position: مدیر منطقه شمال کشور و سرپرست شعبه ساری
Phone: 01133207233