فرزانه اسمعیلی جعفرزاده مدیر مالي بیمه پارسیان

فرزانه اسمعیلی جعفرزاده

Position: مدیر مالی
Phone: 88642660