منشور اخلاقی بیمه پارسیان

  پایبندی به مقررات و تعهدات:

  احترام و توصیه به رعایت قانون و مقررات و عدم ‌تلاش برای بی ‌اثر كردن آنها
  برخورد با همكاران و واسطه‌هایی كه از طرق غیراخلاقی از جمله پرداخت رشوه به بازاریابی می‌پردازند
  عدم‌ چشم‌ پوشی نسبت به تخلف دیگران و همكاری برای كاستن هر گونه فساد
  پایبندی به قول و تعهد خود و وفاداری به عهد و توافقات و قراردادها چه قانون بر آن ناظر باشد چه نباشد، چه آشكار باشد چه پنهان
  پرداخت به موقع خسارت مطابق آنچه در قرارداد آمده است
  رعایت و حمایت از رقابت آزاد و عادلانه و پیروزی از اصول بیمه‌گری، به ‌ویژه در تعیین نرخ و شرایط

 
عدالت و انصاف:

  تعیین دستمزد همكاران به ‌صورت منصفانه و پرداخت كارمزد نمایندگان و كارگزاران طبق ضوابط
  رفتار منصفانه با مشتریان و طرف‌های تجاری در همه جوانب
  پرهیز از به چنگ آوردن اطلاعات تجاری با ابزار غیراخلاقی و غیرصادقانه
  تعیین نرخ حق بیمه بر پایه اصول فنی، معقول، منصفانه و در خور شرایط بیمه بدون تاثیر از رقبا

 
شفافیت و صداقت:

  صداقت و راستی در مبادله اطلاعات و نیز خودداری از عرضه گزارش‌های فریب‌دهنده، پنهان‌كاری و حذف هدفمند برخی از اطلاعات
  خودداری از ارائه اطلاعات نادرست در تبلیغات و اطلاع‌رسانی
  انتشار مستمر اطلاعات دقیق مالی و ویژگی‌های حرفه‌ای خود به صورت واقعی
  اطلاع‌رسانی به موقع به بیمه‌گذاران نسبت به بروز هر گونه تغییرات موثر در ادای تعهدات
  توجیه كامل مشتریان نسبت به شرایط پوشش بیمه و محدودیت‌های دریافت خسارت
  برقراری روابط شفاف با مشتری به‌گونه‌ای كه امكان هیچ نوع سوء‌استفاده نباشد

 
حفظ كرامت انسانی:

  خودداری از تقدیم و دریافت مسرفانه هدیه و برگزاری بیش از حد برنامه‌های سرگرمی و تفریحی برای طرف‌های تجاری
  انتخاب همكارانی كه به اصول اخلاق حرفه‌ای متعهدند و از هر گونه آلودگی به ارتشا و پرداخت‌های غیرموجه مبرا می‌باشند
  محترم دانستن و حفظ حریم خصوصی مشتریان همكاران و رقبا

 
رعایت حقوق اجتماعی:

  احترام به منزلت و حقوق انسانی و شهروندی افراد و پاسداری از آن
  احترام به فرهنگ، آداب، رسوم و اعتقادات مشتریان
  سلوك و عدم ‌كینه‌توزی با منتقدانی كه سخن از نقض قانون و مقررات می‌گویند و عملكردها را نقد می‌كنند
  مقابله با پولشویی و هر گونه‌ فعالیت دیگری كه پشتیبان بزه‌های سازمان‌یافته باشد
  پاسداری از طبیعت، محیط زیست و توسعه پایدار
  همكاری با سازمان‌های مردم نهاد (NGO) و حمایت از آن دسته از تدابیر عمومی كه سبب تقویت توسعه صنعت بیمه می‌‌شد
  پذیرش شكایت مشتریان و نظارت مقامات مجاز
  احترام به حقوق مالكیت مادی و معنوی رقیبان.

سندیكای بیمه گران ایران

خرید و درخواست بیمه عمر پارسیان

برترین وب سایت بیمه ای کشور

Cover

بیمه پارسیان بانک پارسیان شرکت گسترش هتل های پارسیان شرکت توسعه ساختمانی پارسیان شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان امین پارسیان شرکت صبا تامین پارسیان شرکت تامین اندیش پارس شرکت خرد پیروز پارسیان شرکت کارگزاری پارسیان شرکت صرافی پارسیان شرکت لیزینگ پارسیان شرکت تامین خدمات سیستم های پارسیان همکاران بیمه پارسیان