هادی اویار حسین (نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل)

 هادی اویارحسین (نایب رییس هیئت مدیره و مدیرعامل)  سوابق تحصیلی:
  كارشناسی مدیریت بازرگانی

  سوابق شغلی:
  ریاست هیئت مدیره ومدیرعامل شركت بیمه دانا
  عضوهیئت مدیره ومعاون فنی شركت بیمه البرز
  عضو هیئت مدیره غیرموظف شركت بیمه صادرات و سرمایه‌گذاری
  عضو هیئت مدیره غیرموظف بیمه اتكایی امین
  رئیس هیئت مدیره بیمه امید
  عضو هیئت مدیره شركت سرمایه‌گذاری صنعت بیمه
  عضو هیئت مدیره و معاون بازرگانی شرکت‌های گروه دارویی سازمان صنایع ملی ایران

 

كورش پرویزیان (رئیس هیئت مدیره)

  سوابق تحصیلی: کورش پرویزیان رئیس هیئت مدیره
  كارشناسی مدیریت صنعتی از دانشگاه علامه طباطبایی
  كارشناسی ارشد مدیریت سیستم از دانشگاه تهران
  دكتری مدیریت سیستم از دانشگاه تهران

  سوابق شغلی:
  مدیرعامل بانك پارسیان از سال 1393 تاكنون
  مدیرعامل بانك سینا از سال 1392 تا 1393
  مشاور عالی رئیس كل بانك مركزی،‌عضو شورای پول و اعتبار و رئیس موسسه عالی بانكداری از سال 1389 تا 1392
  عضو غیرموظف هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران از سال 1388 تا 1390
  مدیرعامل بانك توسعه صادرات از سال 1386 تا 1389
  عضو هیات علمی دانشگاه شاهد از سال 1384 تا 1386

 

نادر صفاجو (عضو موظف هیأت مدیره)

 نادر صفاجو عضو موظف هیئت مدیره  سوابق تحصیلی:
  كارشناسی: حسابداری
  كارشناسی ارشد: حسابداری

  سوابق شغلی:
  نایب رئیس هیات مدیره شركت كارگزاری بورس فیروزه آسیا از سال 1391 تا 1393
  عضو كمیته حسابرسی داخلی شركت سرمایه‌گذاری صنعت بیمه از سال 1392 تاكنون
  مدیر بیمه‌های عمر و پس‌انداز شركت بیمه آسیا از سال 1390 تا 1393
  عضو هیات مدیره شركت ساختمانی مهر فیروز آسیا از سال 1389 تا 1390
  مدیر سرمایه‌گذاری و بودجه شركت بیمه آسیا از 1387 تا 1390
  مدیر حسابرسی داخلی شركت بورس اوراق بهادار 1387
  مدیر آماده‌سازی سهام و امور بازار سازمان خصوصی سازی از سال 1386 تا 1387
  معاون مدیركل امور شركت‌ها و خصوصی سازی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور از سال 1383 تا 1386
  مشاور مالی و برنامه‌ریزی سازمان توسعه سینمایی سوره از سال 1381 تا 1385
  رییس گروه مطالعات و برنامه‌ریزی كشوری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور از سال 1380 تا 1383
  مدیرمالی و اداری شركت بازرگانی و مهندسی صنایع كارتن سماك از سال 1376 تا 1379
  كارشناس ارشد امور شركت‌ها و مجامع معاونت امور شركت‌های ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) از سال 1375 تا 1376
  نایب رییس هیات مدیره شركت كارگزاری بیمه‌ سحر از سال 1375 تا 1376
  حسابرس موسسه حسابرسی مفید راهبر از سال 1372 تا 1375

 

 علی مدرسی نیا یزدی (عضو هیئت مدیره)

  سوابق تحصیلی: علی مدرسی نیا عضو هیئت مدیره
  دیپلم ریاضی فیزیك
  كارشناسی حسابداری از دانشگاه اصفهان
  كارشناس ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران

  سوابق شغلی:
  معاون مالی و اداری شرکت سرمایه گذاری تدبیر،‌ از سال 1387 تا کنون
  معاون مالی و اقتصادی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان،‌ از سال 1385 تا سال 1387
  معاون مالی و اداری شرکت بین المللی توسعه ساختمان،‌ از سال 1383 تا سال 1385
  مدیر حسابرسی موسسه حسابرسی مفید راهبر، از سال 1382 تا سال 1383
  معاون پشتیبانی شرکت توسعه خودرو کار،‌ از سال 1381 و 1382
  معاون مالی مدیرعامل شرکت ایران خودرو دیزل(خاور سابق)،‌ از سال 1374 و 1381
  مدیر حسابرسی موسسه حسابرسی جامع نگر،‌ از سال 1369 تا 1374
  مدیر مالی و اداری گروه معادن سنگ های ساختمانی،از سال 1367 تا سال 1369
 

محمود تدین (عضو هیأت مدیره)

محمود تدین عضو هیئت مدیره  سوابق تحصیلی:
  كارشناسی: ریاضی
  كارشناسی ارشد: مهندسی صنایع گرایش مدیریت صنایع

  سوابق شغلی:
  مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت پارسیس کیش از سال 94 تا کنون
  عضو هیئت مدیره شرکت پارسیس کیش از سال 93 تا سال 94
  سرپرست شرکت گروه راهبران اقتصادی آرمان از سال 92 تا سال 93
  مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت بیمه معلم از سال 91 تا سال 91
  قائم مقام مدیر عامل و عضو هیئت مدیره گروه راهبران اقتصادی آرمان از سال 89 تا سال 91
  مدیر عامل گروه راهبران اقتصادی آرمان از سال 87 تا سال 89
  مدیریت سرمایه گذاری و اقتصادی سازمان اقتصادی کوثر از سال 85 تا سال 87
  معاون پشتیبانی و تامین منابع شرکت صندوق ذخیره فرهنگیان از سال 76 تا سال 85
  کارشناس شرکت سازمان مدیریت صنعتی از سال 65 تا سال 69

 

چارت سازمانی بیمه پارسیان

خرید و درخواست بیمه عمر پارسیان

برترین وب سایت بیمه ای کشور

برجسته ترین مدیران بیمه پارسیان در کشور

Cover

بیمه پارسیان بانک پارسیان شرکت گسترش هتل های پارسیان شرکت توسعه ساختمانی پارسیان شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان امین پارسیان شرکت صبا تامین پارسیان شرکت تامین اندیش پارس شرکت خرد پیروز پارسیان شرکت کارگزاری پارسیان شرکت صرافی پارسیان شرکت لیزینگ پارسیان شرکت تامین خدمات سیستم های پارسیان همکاران بیمه پارسیان