بیمه سازه های تکمیل شده بیمه پارسیان

www.parsian.center  بیمه سازه های تکمیل شده بیمه پارسیان

بیمه سازه های تکمیل شده بیمه پارسیان

 

این بیمه نامه بیمه خطرات معین بوده و برای سازه هائی مانند پل، راه، ساختمان، اسکله و سد که در حال بهره برداری می باشند و در برابر خطراتی نظیر سیل، زلزله، نشست زمین، تصادم، عملیات خرابکارانه و آتش سوزی آسیب پذیر می باشند، صادر می گردد، برخی از موارد بیمه ای مانند ساختمان در برابر آتش سوزی آسیب پذیرند که در این صورت خطر آتش سوزی نیز پوشش داده می شود ولی در مواردی مانند سد لزومی به افزودن خطر آتش سوزی نمی باشد، با توجه به سرمایه های زیاد و در معرض خطر سازه های تکمیل شده اخذ این بیمه نامه می تواند در هنگام وقوع حادثه خسارات و زیان وارده به سازه و در نهایت به کشور را جبران نماید.

 

 

download

 

هیچکس از آینده خود خبر ندارد

پنجشنبه, ۰۹ آذر ۱۴۰۲

خرید و درخواست بیمه عمر پارسیان

برترین وب سایت بیمه ای کشور

Cover

بیمه پارسیان بانک پارسیان شرکت گسترش هتل های پارسیان شرکت توسعه ساختمانی پارسیان شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان امین پارسیان شرکت صبا تامین پارسیان شرکت تامین اندیش پارس شرکت خرد پیروز پارسیان شرکت کارگزاری پارسیان شرکت صرافی پارسیان شرکت لیزینگ پارسیان شرکت تامین خدمات سیستم های پارسیان همکاران بیمه پارسیان