بیمه عمر و سرمایه گذاری طرح سالمندان بیمه پارسیان

بیمه عمر و سرمايه گذاری طرح سالمندان بیمه پارسیان  www.parsian.center

بیمه عمر و سرمایه گذاری سالمندان

 

طرح سالمندان با هدف ارائه پوشش بیمه عمر، همچنین امكان سرمایه‌گذاری مطمئن و سودآور برای پس اندازهای خرد متناسب با نیاز  سالمندان و در نهایت كسب رضایت ایشان طراحی گردیده است .
در طرح بیمه‌نامه عمر و سرمایه‌گذاری (طرح بیمه سالمندان) ، ضمن ارائه پوشش عمر و تشكیل اندوخته از ابتدای ٦٦ سالگی، امكان دریافت یكی از انواع مستمری در انتهای مدت بیمه‌نامه در نظر گرفته شده است. همچنین در این طرح هزینه‌های بیمه‌گری صفر در نظر گرفته شده است.

برای مبلغ و مقدار پرداخت حق بیمه: بستگی به جیب شما دارد. هر چقدر بیشتر باشد به مراتب تمام مزایا نیز که ضریبی از مبلغ می باشد افزایش می یابند.

 

طرح سالمندان بیمه عمر پارسیان
طرح سالمندان بیمه عمر پارسیان

هزینه آزمایشات اعم از غربالگری و عمومی به عهده بیمه گذار می باشد.


آزمایشات غربالگری عبارت است از :
1- آقایان:  كولونسكوپی، آندوسكوپی  و  PSA
2- بانوان: كولونسكوپی، آندوسكوپی، ماموگرافی و پاپ اسمیر.
  در صورتی که بیمه شده آزمایشات غربالگری را از قبل انجام داده باشد و بیشتر از ١ سال از انجام آن نگذشته باشد، در صورت ارائه به بیمه گر مبنای ارزیابی پزشكی برای بیمه شده قرار خواهد گرفت.
  در صورتی که بیمه شده آزمایشات غربالگری را ارائه نماید و مورد تایید پزشک معتمد بیمه گر قرار گیرد، آزمایشات عمومی برای بیمه شده، از طرف بیمه گر درخواست می گردد.
  بیمه گر در پذیرش و عدم پذیرش بیمه شده در طرح سالمندان مختار می باشد.
  در محاسبات طرح بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری سالمندان، به منظور تکریم سالمندان محترم هزینه بیمه گری صفر در نظر گرفته شده است.
  سایر موارد مشابه بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری عادی می باشد.

  مزایای دقیقتر را در این مطلب مطالعه بفرمایید

پرسش و پاسخ های ویژه عمر پارسیان را اینجا مطالعه بفرمایید

 پیشنهاد بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری طرح انفرادی
download
گواهی اطلاع از شرایط عمومی بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری
download

download pdf
download pdf

Cover