بیمه عمر و سرمایه گذاری طرح کودکان

www.parsian.center  بیمه عمر و سرمایه گذاری طرح کودکان بیمه پارسیان

بیمه عمر و سرمایه گذاری طرح کودکان بیمه پارسیان

 

ما همواره برای آینده پیش‌روی فرزندانمان با نگرانی‌هایی روبرو هستیم
چگونه می شود آینده بهتری را برای فرزندانمان بسازیم؟
آیا تا كنون به تامین هزینه‌های تحصیل، اشتغال و ازدواج فرزندان خود اندیشیده‌اید؟
شركت بیمه پارسیان برای تامین هزینه تحصیلات، مسكن و ازدواج فرزندان شما و رفع سایر نگرانی‌های شما در مورد آینده آنان، طرح ویژه كودكان را با پرداخت حق‌بیمه یكجا ارائه كرده است. این طرح با هدف آرامش خاطر والدین و فراهم آوردن امكان سرمایه‌گذاری مطلوب برای تامین آینده مالی فرزندان و رفاه كامل آنان در دوران جوانی، طراحی گردیده است.

 

به منظور تامین آتیه كودكان، بیمه پارسیان شرایط خاصی را برای این گروه از بیمه‌شده‌ها در بیمه‌های عمروسرمایه‌گذاری درنظر گرفته است تا جنبه‌های سرمایه‌گذاری این بیمه‌نامه بیشتر گردد. به عبارت دیگر از آنجائیكه هدف اصلی والدین از خرید این نوع بیمه‌نامه فراهم كردن سرمایه مناسبی برای كودكان خود در دوران جوانی آنان است، بیمه پارسیان نیز تلاش كرده است بهترین شرایط را برای افزایش مبلغ اندوخته بیمه‌نامه فراهم آورد. 

با توجه به ویژگیهای این گروه از بیمه‌شده‌ها، بیمه‌نامه‌های كودكان، فاقد پوششهای اضافی می‌باشد.

 

 شرایط كلی این بیمه‌نامه عبارتند از:

1- امكان خرید بیمه‌نامه برای كودكان از بدو تولد.
2- پرداخت حداقل حق‌بیمه ۲۰ میلیون ریال بصورت یكجا
3- تعیین سرمایه فوت از حداقل ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا سقف ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال مطابق جدول زیر:

ردیف
سن بیمه شده
سرمایه فوت (ریال)
نرخ افزایش سرمایه فوت
پوشش های اضافی
حداقل
حداكثر
۱
از بدو تولد تا۵ سال
۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰
ثابت،٪۵و ٪۱۰
فاقد پوشش اضافی
۲
از ۶ تا ۱۵ سال
۳۰.۰۰۰.۰۰۰
۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰
ثابت،٪۵و ٪۱۰
فاقد پوشش اضافی
۳
از ۱۶تا ۲۰ سال
۳۰.۰۰۰.۰۰۰
۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
ثابت ،٪۵ ، ٪۱۰ ،٪۱۵ و ٪۲۰
۱- فوت در اثر حادثه
۲- امراض خاص
۳-نقص عضو و یا از كار  افتادگی
۴- معافیت از پرداخت حق بیمه


3-   حق بیمه می تواند با نرخ‌های 5، 10، 15 و 20 درصد افزایش یابد.
4-   توصیه می‌شود، بیمه‌شده حداقل در 50% منافع بیمه نامه در صورت حیات، ذینفع باشد.
5-   پوشش‌های اضافی شامل (فوت در اثر حادثه ، امراض خاص ، نقص عضو و یا از كارافتادگی ناشی از حادثه) از پایان 15 سالگی قابل ارائه می‌باشد.
لازم بذكر است برای خرید این نوع بیمه‌نامه الزامی به داشتن بیمه‌نامه عمر و سرمایه‌گذاری توسط والدین نیست.

basket

نكته مهم: در مواردی كه والدین می‌خواهند ضمن برخورداری از پوششهای بیمه‌ای، سرمایه مناسبی را برای فرزندان خود فراهم آورند، می‌توانند خود را به عنوان بیمه‌شده قرارداد در نظر گرفته و استفاده‌كننده از قرارداد را (در هر دو صورت فوت یا حیات) فرزند یا فرزندان خود قرار دهند.

download

download pdf
download pdf

Cover