مدارک و راهنمایی های خسارت بیمه عمر انفرادی بیمه پارسیان

www.parsian.center  بیمه عمر انفرادی بیمه پارسیان

  همان طور كه می‌دانید پرداخت خسارت یکی از مهم‌ترین موضوع‌ها از نظر مشتریان در صنعت بیمه است. این اهمیت در بیمه‌های عمرانفرادی به جهت ارتباط این بیمه‌نامه‌ها با افراد از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است. از آنجایی‌كه پرداخت به موقع و صحیح خسارت مستلزم داشتن اطلاعات و مدارك كامل است، در صورت وقوع هر یك از خسارت‌های مشمول بیمه‌نامه باید نسبت به اعلام به موقع و ارسال تمامی مدارک مورد نیاز اقدامات لازم صورت پذیرد.

كپی برابر اصل شناسنامه، كارت ملی و شماره شبای بانكی استفاده‌كنندگان از منافع برای پرداخت خسارت الزامی می‌باشد
برای پرداخت خسارت ، مراتب با ذكر علت حداكثر ظرف مدت یك ماه از تاریخ وقوع خسارت، كتبا به اطلاع بیمه‌گر برسد.

 
  1. فوت در اثر بیماری:
  1- اصل بیمه‌نامه و سایر ملحقات آن
  2- كپی برابر اصل كارت ملی
  3- كپی برابر اصل تمام صفحات شناسنامه باطل شده متوفی (دارای تاریخ وفات و مهر باطل شد)
  4- مدارك مرتبط با فوت شامل: كپی برابر اصل گواهی فوت ،‌ كپی برابر اصل گواهی وفات (خلاصه رونوشت وفات)
  5- كپی برابر اصل مدارك پزشكی و بیمارستانی مرتبط با بیماری شامل شرح حال اولیه،‌ فعالیت‌های درمانی (سیر درمان)، خلاصه پرونده، شرح عمل،‌ ‌نسخ دارویی و...
  6- مدارك مرتبط با زمان شروع بیماری شامل اقدامات تشخیصی اولیه،‌ آزمایش‌ها و اسكن‌ها و...
  7- اگر مطابق بیمه‌نامه، بیمه‌شده دارای ذینفع تعیین شده باشد،‌ مبلغ خسارت مطابق درصدهای تعیین شده در وجه آنان پرداخت خواهد شد. در غیر این صورت ارائه گواهی انحصار وراثت الزامی است. در حالتی‌ كه مبلغ سرمایه بیش از 30 میلیون ریال باشد، گواهی انحصار وراثت نامحدود و در غیر این صورت گواهی انحصار وراثت محدود باید ارائه گردد.

line

  2. فوت در اثر حادثه:
  1- اصل بیمه‌نامه و سایر ملحقات آن
  2- كپی برابر اصل كارت ملی
  3- كپی برابر اصل تمام صفحات شناسنامه باطل شده متوفی (دارای تاریخ وفات و مهر باطل شد)
  4- مدارك مرتبط با فوت شامل: كپی برابر اصل گواهی فوت ،‌ كپی برابر اصل گواهی وفات (خلاصه رونوشت وفات)
  5- كلیه مدارك مرتبط با حادثه شامل: گزارش حادثه نیروی انتظامی،‌ گواهینامه رانندگی (در صورت راننده بودن بیمه‌شده)، كروكی حادثه (‌در صورت تصادف رانندگی)
  6- كپی برابر اصل مدارك پزشكی و بیمارستانی روز حادثه (در صورت وجود)
  7- اگر مطابق بیمه‌نامه، بیمه‌شده دارای ذینفع تعیین شده باشد،‌ مبلغ خسارت مطابق درصدهای تعیین شده در وجه آنان پرداخت خواهد شد. در غیر این صورت ارائه گواهی انحصار وراثت الزامی است. اگر مبلغ سرمایه بیش از 30 میلیون ریال باشد، گواهی انحصار وراثت نامحدود و در غیر این صورت گواهی انحصار وراثت محدود باید ارائه گردد..

line

  3. امراض خاص:
  1- اصل بیمه‌نامه و سایر ملحقات آن
  2- كپی برابر اصل كارت ملی
  3- كپی برابر اصل صفحه اول شناسنامه
  4- كپی برابر اصل مدارك پزشكی و بیمارستانی مرتبط با بیماری شامل شرح حال اولیه،‌ فعالیت‌های درمانی (سیر درمان)، خلاصه پرونده، شرح عمل،‌ ‌نسخ دارویی و ...
  5- مدارك مرتبط با زمان شروع بیماری شامل اقدامات تشخیصی اولیه،‌ آزمایش‌ها و اسكن‌ها و...
  6- اصل صورتحساب‌ها و كلیه فاكتورها یا قبوض صندوق مربوط به پرداخت‌های انجام شده

line

  4. در صورت بروز نقص عضو یا از كار افتادگی دائم ناشی از حادثه:
  1- اصل بیمه‌نامه و سایر ملحقات آن
  2- كپی برابر اصل كارت ملی
  3- كپی برابر اصل صفحه اول شناسنامه
  4- گزارش حادثه با تأیید مقامات مسئول
  5- كلیه مدارك مرتبط با حادثه شامل گزارش حادثه نیروی انتظامی، گواهینامه رانندگی (در صورت راننده بودن بیمه‌شده)، كروكی حادثه (‌در صورت تصادف رانندگی)
  6- مدارك پزشكی روز حادثه
  7- گزارش پزشك معالج مبنی برختم درمان و عوارض به جا مانده دائم
  8- مدارك مورد تایید پزشكی قانونی

line

  5. معافیت از پرداخت هزینه‌ها در اثر از كارافتادگی دائم و كامل ناشی از حادثه یا بیماری:

  1- اصل بیمه‌نامه و سایر ملحقات آن
  2- كپی برابر اصل كارت ملی
  3- كپی برابر اصل صفحه اول شناسنامه
  4- گزارش حادثه با تأیید مقامات مسئول
  5- كلیه مدارك مرتبط با حادثه شامل گزارش حادثه نیروی انتظامی، گواهینامه رانندگی (در صورت راننده بودن بیمه‌شده)، كروكی حادثه (‌در صورت تصادف رانندگی)
  6- كپی برابر اصل مدارك پزشكی و بیمارستانی مرتبط با بیماری یا حادثه شامل شرح حال اولیه،‌ شرح فعالیت‌های درمانی، خلاصه پرونده، شرح عمل،‌ ‌نسخ دارویی و ...
  7- مدارك نشان‌دهنده نقص عضو و از كار افتادگی كلی و دائم بیمه‌شده (عكس یا گرافی‌های روز حادثه)
  8- گزارش پزشك معالج مبنی بر ختم درمان و عوارض به جا مانده دائم.
  9- مدارك مورد تایید پزشكی قانونی (در صورت وجود حادثه)

line

یادآوری 1
پس از دریافت نامه اعلام خسارت، استعلام موارد زیر از اداره خدمات پس از صدور بیمه عمر انفرادی الزامی است:
  پیشنهاد تکمیل شده توسط بیمه شده در زمان صدور بیمه نامه
  آزمایشات و مدارك پزشکی تهیه شده هنگام صدور (در صورت وجود)
  هزینه های اداری و حق بیمه های پرداخت نشده تا پایان سال بیمه ای - اندوخته سرمایه فوت صندوق (در موارد فوت)
  سرمایه امراض و وجود و نبود پوشش امراض (در مورد امراض)

یادآوری 2
  در صورت درخواست استفاده از پوشش معافیت از پرداخت اقساط باقی مانده، لازم است از کارافتادگی بیمه شده به تایید پزشک معتمد بیمه گر برسد.

یادآوری 3
  اگر ذینفع صغیر باشند شماره حساب اداره سرپرستی اخذ و جهت واریز مبلغ خسارت اعلام می گردد.

بیمه آتش سوزی

بیمه باربری

بیمه خودرو : بدنه

بیمه خودرو : ثالث جانی

بیمه خودرو : ثالث مالی

بیمه عمر گروهی و حوادث

بیمه عمر انفرادی

بیمه مسئولیت

بیمه مهندسی

بیمه درمان

هیچکس از آینده خود خبر ندارد

پنجشنبه, ۰۹ آذر ۱۴۰۲

doc

Cover

بیمه پارسیان بانک پارسیان شرکت گسترش هتل های پارسیان شرکت توسعه ساختمانی پارسیان شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان امین پارسیان شرکت صبا تامین پارسیان شرکت تامین اندیش پارس شرکت خرد پیروز پارسیان شرکت کارگزاری پارسیان شرکت صرافی پارسیان شرکت لیزینگ پارسیان شرکت تامین خدمات سیستم های پارسیان همکاران بیمه پارسیان