مدارک و راهنمایی های خسارت بیمه حوادث انفرادی بیمه پارسیان

www.parsian.center بیمه عمر گروهی و حوادث بیمه پارسیان

جهت تشكیل پرونده و پرداخت خسارت  ظرف مدت 10 روز به نمایندگی یا واحدهای صدور شركت بیمه پارسیان مراجعه فرمایید.

 

  1- درصورت فوت بیمه شده به صورت طبیعی:
  1- شناسنامه باطل شده بیمه شده متوفی (تصویر برابر اصل شده)
  2- گواهی فوت (ارائه شده از سوی پزشكی قانونی – مركز درمانی و یا پزشك تائید كننده فوت بیمه شده)
  3- گواهی وفات ( صادره توسط اداره ثبت و احوال)
  4- جواز دفن
  5- در صورت فوت ناشی از حادثه : گزارش حادثه توسط نیروی انتظامی و مدارك بیمارستانی منجر به فوت
  6- در صورت فوت ناشی از تصادف وسیله نقلیه : الف ) كروكی راهنمائی و رانندگی با قید مقصر  ب ) در صورت  راننده بودن بیمه شده: گواهینامه رانندگی بیمه شده مرتبط با نوع وسیله نقلیه.و كروكی تصادف و مدارك بیمارستانی منجر به فوت
  7- در صورت فوت در اثر بیماری : كپی برابر اصل كلیه مدارك بستری و بیمارستانی منجر به فوت روز حادثه و سوابق بستریهای  قبلی
  8- در صورتیكه ذینفع بیمه نامه وراث قانونی بیمه شده باشند برگ انحصار وراثت نامحدود و فتوكپی برابر اصل صفحه اول شناسنامه وراث.
  9- اصل بیمه نامه حوادث انفرادی 

line

  2- درصورت نقص عضو كلی و جزئی:
  1- گزارش مشروح حادثه كه توسط مراجع ذیصلاح (كلانتری، پزشك قانونی، نیروی انتظامی و ... )درصورت نبود گزارش مراجع قضائی و وقوع حادثه در منزل شرح كامل حادثه با قید زمان- مكان و نحوه چگونگی وقوع آن كه به شهادت 3 نفر شاهد و یا مسجد محل برسد  
  2- گواهی پزشك معالج مبنی بر پایان معالجات و غیر قابل علاج بودن عضو یا اعضاء حادثه دیده بیمه شده و تعیین درصد نقص عضو
  3- در صورت بروز حادثه ناشی از تصادف وسیله نقلیه و راننده بودن بیمه شده: گواهینامه رانندگی بیمه شده مرتبط با نوع وسیله نقلیه.
  4- كپی شناسنامه بیمه شده
  5- كپی برابر اصل كلیه مدارك پزشكی روز حادثه (‌شرح عمل یا بستری – خلاصه پرونده – ریز نسخ داروئی )
  6- رادیوگرافی عضو (اعضای) آسیب دیده مربوط به زمان حادثه و پس از درمان
  7- اصل بیمه نامه حوادث انفرادی     

line
   3- در صورت بروز هزینه های پزشكی ناشی از حادثه
  1- گزارش حادثه گزارش مشروح حادثه كه توسط مراجع ذیصلاح (كلانتری، پزشك قانونی، نیروی انتظامی و ... ) درصورت نبود گزارش مراجع قضائی و وقوع حادثه در منزل شرح كامل حادثه با قید زمان- مكان و نحوه چگونگی وقوع آن كه به شهادت 3 نفر شاهد و یا مسجد محل   برسد  درصورت نبود گزارش
  2- اصل مدارك پرداخت هزینه های انجام شده( اصل صورتحساب بستری – اصل نسخ داروئی و ...به همراه كپی شرح عمل و خلاصه پرونده )
  3- گزارش پزشك معالج مبنی بر علت حادثه و میزان صدمه وارده
  4- در صورت بروز هزینه های پزشكی ناشی از تصادف وسیله نقلیه و راننده بودن بیمه شده: گواهینامه رانندگی بیمه شده مرتبط با نوع وسیله نقلیه
  5- كپی شناسنامه بیمه شده
  6- اصل بیمه نامه حوادث انفرادی

 

اعلام شماره حساب شبا شركت بیمه گذار جهت پرداخت غرامت فوت با نامه كتبی و در سر برگ شركت بیمه گذار
اعلام شماره حساب شخص بیمه شده جهت پرداخت خسارت نقص عضو و هزینه پزشكی به همراه كپی برابر اصل صفحه اول دفتر چه حساب دارای شماره شبا جهت تسریع در پرداخت خسارت
سایر مدارك تكمیلی در صورت نیاز به اطلاع خواهد رسید

بیمه آتش سوزی

بیمه باربری

بیمه خودرو : بدنه

بیمه خودرو : ثالث جانی

بیمه خودرو : ثالث مالی

بیمه عمر گروهی و حوادث

بیمه عمر انفرادی

بیمه مسئولیت

بیمه مهندسی

بیمه درمان

هیچکس از آینده خود خبر ندارد

پنجشنبه, ۰۹ آذر ۱۴۰۲

doc

Cover