مدارک و راهنمایی های خسارت بیمه آتش سوزی بیمه پارسیان

www.parsian.center  بیمه آتش سوزی بیمه پارسیان

  اقدامات اولیه در زمان وقوع حادثه

  انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از توسعه خسارت در زمان وقوع حادثه  یا بعد از وقوع آن (حتی المقدور با هماهنگی شركت بیمه پارسیان).
  عدم تغییر در اموال بیمه شده بدون اجازه شركت بیمه پارسیان و یا هرگونه جابجایی اموال آسیب دیده و یا سالم تا ارزیابی خسارت و تشخیص علت وقوع حادثه برای كارشناسان دچار اشكال نشود. بدیهی است هرگونه جایجایی اموال سالم جهت نجات و یا كاهش خسارت با رعایت منافع عمومی كه مورد تایید كارشناسان شركت باشد ، بلامانع خواهد بود .
  عدم سازش با مقصرین حادثه و عدم اعلام رضایت به آنها بدون اطلاع و تایید شركت بیمه پارسیان .

line

  اقدامات لازم بعد از وقوع حادثه

  مطلع نمودن واحد صدوربیمه نامه مربوطه و یا یكی از شعب، مجتمع های شركت بیمه پارسیان از وقوع خسارت بلافاصله پس از اطلاع  از حادثه،حداكثر ظرف  مدت 5 روز به صورت حضوری، تلفنی و یا فكس و ... .
  اعلام شماره بیمه نامه، نام و نام خانوادگی و شماره تماس خود به واحد مربوطه جهت هماهنگی بازدید و كارشناسی از محل
  اعلام مواضع آسیب دیده اموال منقول و غیرمنقول (اعم از ساختمان، تاسیسات، اثاثیه و موجودی) به تفكیك به  واحد مربوطه و همچنین مبلغ تقریبی خسارت و ارزش اموال بلافاصله قبل از حادثه .

line

   اقدامات لازم بعد از بازدید

  اخذ نامه از كارشناس بازدید كننده جهت ارائه به نیروی انتظامی و سازمان آتش نشانی و یا سایر سازمانهای ذیربط
  اخذ گزارش مقامات انتظامی محل وقوع حادثه و ارسال به واحد رسیدگی كننده به پرونده  جهت تكمیل پرونده در مراحل بعدی .
  اخذ گزارش سازمان آتش نشانی و سایر سازمانهای ذیربط(معرفی شده توسط كارشناسان شركت بیمه پارسیان) از محل حادثه و ارسال به واحد رسیدگی كننده به پرونده  جهت تكمیل پرونده در مراحل بعدی.
  لازم به ذكر است در صورت نیاز به مدارك اضافی كارشناس رسیدگی كننده به پرونده به اطلاع شما می رساند.
  میزان تعهدات شركت بیمه پارسیان در بیمه نامه شما درج شده است.

بیمه آتش سوزی

بیمه باربری

بیمه خودرو : بدنه

بیمه خودرو : ثالث جانی

بیمه خودرو : ثالث مالی

بیمه عمر گروهی و حوادث

بیمه عمر انفرادی

بیمه مسئولیت

بیمه مهندسی

بیمه درمان

هیچکس از آینده خود خبر ندارد

پنجشنبه, ۰۹ آذر ۱۴۰۲

doc

Cover

بیمه پارسیان بانک پارسیان شرکت گسترش هتل های پارسیان شرکت توسعه ساختمانی پارسیان شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان امین پارسیان شرکت صبا تامین پارسیان شرکت تامین اندیش پارس شرکت خرد پیروز پارسیان شرکت کارگزاری پارسیان شرکت صرافی پارسیان شرکت لیزینگ پارسیان شرکت تامین خدمات سیستم های پارسیان همکاران بیمه پارسیان